Preskocit navigáciu

Júnová rotácia strážnych jednotiek do operácie ISAF Afganistan sa už intenzívne pripravuje


Júnová rotácia strážnych jednotiek do operácie ISAF Afganistan sa  už intenzívne pripravuje
Stmeľovací výcvik strážnej jednotky s plánovanou rotáciou v júni 2012 už aktívne prebieha od 13.februára. Zúčastňujú sa ho príslušníci prieskumnej roty spolu s príslušníkmi roty podpory velenia veliteľstva brigády, ktorí úspešne absolvovali prípravný výcvik v základných bojových zručnostiach jednotlivca, čo bolo zásadnou podmienkou pokračovania v ďalších etapách prípravy.
Táto etapa výcviku jednotky pripravovanej na nasadenie do operácie zahŕňa hlavne štúdium teoretických poznatkov priamo o konkrétnom mieste nasadenia a detailné zoznámenie sa s plánovanými operačnými úlohami v súčinnosti s mandátom SR. Operačné úlohy, ktoré bude jednotka v Kandahare plniť si vyžadujú poznatky z taktickej prípravy, v rámci ktorej sa strážna jednotka zoznamuje s úlohami patrolovania a pravidlami používania zbrane, ktoré sú odlišné od použitia v domácom prostredí. Ďalšou z významných tém, bez ktorej sa vojak v Afganistane nezaobíde, je teória mínovej bezpečnosti, nástražných výbušných systémov (CIED) a zásady činnosti pri incidentoch či už vo vonkajšom alebo vnútornom perimetri základne. Značnú časť výcviku, na ktorú je kladený dôraz, vypĺňa jazyková príprava jednotlivcov, bez ktorej by nebola možná efektívna kooperácia s medzinárodnými jednotkami nasadenými v cieľovej oblasti.
Stmeľovací výcvik jednotky sa v plnej miere realizuje pod odborným patronátom náčelníka oddelenia majora Petra ŠEVČÍKA príslušníka veliteľstva brigády. Aktívne sa však doň ako prednášajúci zapojili odborne zdatný členovia štábu brigády, ktorí disponujú praktickými skúsenosťami z nasadenia a rovnako v tomto procese teoretickej prípravy zohral svoju úlohu aj kľúčový personál strážnej jednotky, ktorý odovzdal svojej súčasti „know how“ zo svojho výcviku získaného u výcvikovej jednotky vojenských misií v Martine.      
Názov stmeľovací presne vystihuje charakter tohto výcviku, kedy sa jednotlivé časti nasadzovanej jednotky zdokonaľujú v kooperácii ako celok - teda sa stmeľujú v riadení a aktívnom zásahu zatiaľ v imitovaných situáciách. Každú teóriu je však potrebné overiť v praxi.
Praktickú časť výcviku, ktorý preukáže ich schopnosť využiť načerpané teoretické poznatky a úroveň stmelenia jednotky, bude realizovaný v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov v priestore Sokolovských kasárni a na posádkovom cvičisku a strelnici Ruská Nová Ves.


Autor: npor Ing. Jana Téglašiová - DSV 2.mb , Foto: ilustračné - Dátum: 16.02.2012
Čítanosť: 6797
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share