Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 1. mechanizovanej brigády


Veliteľské zhromaždenie veliteľa 1. mechanizovanej brigády

        Podaním hlásenia náčelníkovi štábu pozemných síl OS SR plukovníkovi Jánovi BUJŇÁKOVI bolo dňa 22. februára 2012 zahájené dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa 1. mechanizovanej brigády (1.mb) konaného v posádke Topoľčany. Účastníkov privítal riadiaci zamestnania zastupujúci veliteľ 1.mb plukovník Zoltán IBOŠ.

            V prvý deň zamestnania plukovník IBOŠ vyhodnotil splnenie cieľov, priorít a plnenie hlavných úloh 1.mb vo výcvikovom roku 2011 (VcR 2011) po oblastiach, pričom konštatoval, že napriek limitujúcim finančným zdrojom úlohy postavené pred 1.mb vo VcR 2011 boli splnené. Obzvlášť bola vyzdvihnutá práca 11. mechanizovaného práporu (11.mpr) počas plnenia úloh medzinárodného krízového manažmentu (MKM) v operácii ISAF, v ďalšom bola vyslovená spokojnosť s vysokou úrovňou výcviku v oblasti domáceho krízového manažmentu (DKM) a spolupráce s PZ SR, verejnou správou a samosprávou a poukázanie na potrebu udržania rovnakej úrovne aj v nasledujúcom výcvikovom roku. V závere vyhodnotenia zastupujúci veliteľ poďakoval všetkým, ktorí v náročných podmienkach plnili stanovené úlohy zodpovedne a svedomito.

V ďalšej časti plukovník IBOŠ objasnil ciele a rozhodujúce úlohy, ktoré čakajú 1.mb v nasledujúcom výcvikovom roku.

            Náčelník štábu pozemných síl OS SR plukovník Ján BUJŇÁK vo svojom príhovore odovzdal pozdrav a vyjadrenie spokojnosti veliteľa pozemných síl OS SR generálmajora Jána SALAGANIČA s úrovňou vycvičenosti a s plnením úloh 1.mb vo VcR 2011.  Plukovník BUJŇÁK poďakoval za kvalitné plnenie úloh v hodnotenom období v oblasti DKM, za vykonanú prácu prípravy a certifikácie deklarovaných príspevkov do NRF, vyzdvihol vysokú úroveň plnenia úloh v oblasti MKM v operácii ISAF, avšak podotkol, že vďaka patrí aj tým vojakom, ktorí v tom čase ostali v posádkach a plnili úlohy zastupovania svojich nasadených kolegov. Náčelník štábu pozemných síl OS SR sa pochvalne vyjadril o plnení úloh 13.mpr na medzinárodnom cvičení „FULL SPECTRUM OPERATIONS“ (FSO) so 173. výsadkovou brigádou (USA) v Nemecku. V závere plukovník BUJŇÁK zaprial 1.mb do nasledujúceho obdobia iniciatívu a svedomitosť v plnení úloh, šírenie dobrého mena 1.mb a príslušníkom 1.mb motiváciu, pevné zdravie, pracovné úspechy i rodinnú pohodu.

            V rámci veliteľského zhromaždenia bolo vykonané i vyhodnotenie služobnej a pracovnej disciplíny a rozbor vzniknutých škôd a strát v 1.mb za VcR 2011, ďalej boli prezentované skúsenosti z medzinárodného cvičenia FSO v Nemecku, ako aj prednášky týkajúce sa mierového života vojsk v oblasti dozornej služby, dokumentácie, zabezpečenia a kontrolnej činnosti skladiska zbraní a munície ako aj odborná prednáška na tému „PERSONNEL RECOVERY“.

 

Prvý deň veliteľského zhromaždenia skončil v poobedných hodinách a na nasledujúci deň bude pokračovať odbornou časťou s praktickými ukážkami.

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 1. mechanizovanej brigádyVeliteľské zhromaždenie veliteľa 1. mechanizovanej brigádyVeliteľské zhromaždenie veliteľa 1. mechanizovanej brigádyVeliteľské zhromaždenie veliteľa 1. mechanizovanej brigádyVeliteľské zhromaždenie veliteľa 1. mechanizovanej brigádyVeliteľské zhromaždenie veliteľa 1. mechanizovanej brigády

Autor: SkCIMIC 1.mb - Dátum: 22.02.2012
Čítanosť: 10250
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share