Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa brigády - spoločná časť


Veliteľské zhromaždenie veliteľa brigády - spoločná časť

     Dnes  22. februára  2012 sa začala prvá - spoločná časť veliteľského zhromaždenia veliteľa 2.mechanizovanej brigády (2.mb), kľúčovej aktivity, na ktorej každoročne veliteľ brigády plukovník NAVRÁTIL zhodnocuje splnenie priorít a rozhodujúcich úloh uplynulého roka. Nebolo tomu inak ani dnes v posádke Michalovce u 22. mechanizovaného práporu, jedného z podriadených útvarov prešovskej brigády ktorý pripravil a zabezpečil veliteľské zhromaždenie po materiálnej stránke. Na veliteľskom zhromaždení sme mali tú česť privítať významného hosťa veliteľa Pozemných síl OS SR generálmajora Jána SALAGANIČA.
     V úvode zhromaždenia veliteľ brigády komplexne zhodnotil úlohy plnené v roku 2011 a poukázal nie len na oblasti, v ktorých sme ako brigáda vynikli a preukázali vysokú profesionalitu v plnení úloh, ale tak ako sa to od cieľavedomého manažéra  očakáva, poukázal aj na problémové oblasti, v ktorých sa vyskytli nedostatky. Podrobnejšie boli analyzované hlavne kľúčové aktivity plnené v uplynulom roku, ktoré bude  brigáda a jej súčasti vo veľmi podobnom rozsahu  realizovať aj v aktuálnom roku 2012. V ďalšej časti svojho vystúpenia plukovník NAVRÁTIL objasnil špecifiká plnenia cieľov a rozhodujúcich úloh pre rok 2012.
       Veliteľ pozemných síl generálmajor SALAGANIČ  vo svojom vystúpení ocenil prístup veliteľa brigády k riešeniu zložitých situácii, jeho konštruktívnu kritiku voči kvalite splnenia niektorých úloh a jeho schopnosť viesť brigádu k čerpaniu  poznatkov z praktických skúsenosti. Poďakoval veliteľovi brigády a tiež všetkým príslušníkom brigády, ktorí prispeli k zviditeľneniu brigády a tým aj pozemných síl v pozitívnom svetle aj napriek ťažkým podmienkam, v ktorých je nutné úlohy plniť.
Nasledovala teoretická časť plná rôznych tém hlavne z oblasti velenia a riadenia, taktickej či spravodajskej prípravy, kde každé z oddelení a odborov veliteľstva brigády malo o čo ostatných zúčastnených obohatiť.
       Ako prvý dostal slovo náčelník štábu brigády podplukovník STAVROVSKÝ, ktorý zhodnotil oblasť disciplíny a kontrolnej činnosti brigády. Za odbor logistiky vystúpil podplukovník FIUT s vyhodnotením ochrany majetku brigády a stručne informoval ako sa u brigády hospodárilo s materiálom.
      Veľmi prínosnou a zaujímavou témou, ktorú prezentoval podplukovník ZEKUCIA (veliteľ práporu logistickej podpory), boli jeho skúsenosti, ako predsedu rozhodcovského tímu počas medzinárodného cvičenia pod názvom Full Spectrum Operation 173. výsadkovej brigády konaného v nemeckom Hohenfelse, do ktorého boli implementované aj súčasti 2.mb.
      Konštruktívne návrhy k organizácií prípravného výcviku pred nasadzovaním jednotiek do operácií MKM predniesol štábny nadrotmajster FERENC. Rovnako zúčastnených oboznámil s realizáciou veliteľských inšpekcií výcviku čo sa týka podmienok a právomocí vykonávateľa.
      Poznatky a skúsenosti z plánovania a realizácie značkovania, imitácie a  rozohry taktických cvičení pri výcviku jednotiek 2.mb, ktoré v poslednom období nedosahovali požadovanú kvalitu, objasnil zástupca veliteľa 2.mb plukovník MICHALKO a odporučil opatrenia, ktoré sa budú  v budúcnosti realizovať.
      Posledné z tém analýzu nástražných výbušných systémov CIED a výcvik malých jednotiek v tejto oblasti prezentovali kapitán TROJAN a nadporučík OCILKA.
     Prvý deň veliteľského zhromaždenia uzatvorila mesačná porada veliteľa brigády s veliteľmi práporov a jednotiek a nechýbali ani hlavní funkcionári štábu veliteľstva brigády.


Veliteľské zhromaždenie - spoločná časťVeliteľské zhromaždenie - spoločná časťVeliteľské zhromaždenie - spoločná časťVeliteľské zhromaždenie - spoločná časť2 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť2 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť2 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť2 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť3 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť3 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť3 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť3 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť4 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť4 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť4 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť4 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť5 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť5 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť5 Veliteľské zhromaždenie - spoločná časť

Autor: npor. Jana Téglašiová - DSV 2.mb , Foto: autor, npor. Vajda - 22.mpr - Dátum: 22.02.2012
Čítanosť: 9186
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share