Preskocit navigáciu

Praktické ukážky vyplnili druhý deň veliteľského zhromaždenia


Praktické ukážky vyplnili druhý deň veliteľského zhromaždenia
     Odborná časť veliteľského zhromaždenia veliteľa 2.mb bola situovaná do prostredia posádkového cvičiska Biela Hora, kde už od skorých ranných hodín prebiehali posledné prípravy k plánovaným praktickým ukážkam.
      Ani mrazivý vietor neovplyvnil priebeh 2.dňa, ktorého sa pred samotným začatím zúčastnil aj veliteľ pozemných síl ozbrojených síl SR generálmajor SALAGANIČ. Po vykonanom úvodnom doklade zástupcu veliteľa plukovníka MICHALKA si osobne preveril pripravenosť jednotlivých zamestnaní, kde mu určení koordinátori objasnili ciele, obsah a postupnosť vykonania činností na vytvorených pracoviskách. V rámci pripraveného zamestnania so streleckej prípravy bola formou praktickej ukážky vykonania zdokonaľovacieho cvičenia v streľbe so samopalu a následne využitia výcvikových pomôcok na výcvik v streleckej príprave, preukázaná pripravenosť cvičiacich na vykonanie zamestnaní daného dňa. Generálmajor SALAGANIČ vyjadril svoju spokojnosť s pripravenosťou zamestnaní odbornej časti a zaželal účastníkom veľa úspechov.
      Prvým zamestnaním bola ukážka výcviku jednotiek na plnenie úloh domáceho krízového manažmentu SR v etape výcviku čaty metódou takticko-poradového cvičenia. Dynamická ukážka bola pripravená na vybrané témy odvíjajúce sa zo stanovených situačných plánov, ktoré pokývajú reakcie a postupy na rôzne potencionálne ohrozenia po vyhlásení mimoriadnej situácie v SR. Konkrétne sa jednalo o plnenie úloh vyčlenenou jednotkou na ochranu štátnej hranice v reakcii na hromadnú migráciu obyvateľstva cez naše územie. Patrolovanie, selekciu kombanantov od migrujúceho civilného obyvateľstva a ich zaisťovanie, či vykonávanie kontrol pri vstupoch do objektov osobitnej dôležitosti a činnosti pri napadnutí a ochrane týchto priestorov vykonávali vojaci samohybného delostreleckého oddielu veľmi autenticky s dôrazom na drilové činnosti a postupy, ktoré musí každý vojak zvládnuť. Výcvik jednotiek v tejto oblasti má napomôcť k zvýšeniu úrovne pripravenosti a upevneniu zručností vojakov tak, aby sa v maximálnej možnej miere zladila kooperácia s ostatnými silovými zložkami SR pri potencionálne reálnom vzniku danej situácie.
        Príslušníci ženijnej roty brigády si pripravili zamestnanie, kde boli účastníkom odbornej časti veliteľského zhromaždenia objasnené zásady maskovania jednotlivca, výzbroje, techniky a postavení s využitím normalizovaných a improvizovaných prostriedkov proti pozemnému a vzdušnému prieskumu so zameraním na obmedzenie demaskujúcich príznakov. Boli ukázané postupy a metódy výcviku malých jednotiek na prehľadávanie priestoru po zistení rádiom riadeného nástražného výbušného systému metódou „V“. Rovnako sa mali zúčastnení možnosť oboznámiť s maketami možných variant najčastejšie používaných nástražných výbušných systémov vo vojenských operáciách s plnohodnotným objasnením ich zloženia a činnosti resp. účinku na živú silu alebo techniku.
        Ďalšie zamestnanie bolo venované streleckej príprave. Účastníci mali možnosť vidieť výcvikové pomôcky na plnenie úloh streleckej prípravy, ich prípravu a používanie, mali aj možnosť prakticky si precvičiť činnosť v ich používaní. Bola pripravená ukážka zdokonaľovacieho cvičenia v streľbe zo samopalu k ďalšiemu rozvíjaniu zručností najlepších strelcov jednotiek. Nechýbala ani ukážka sebaobrany v boji s blízka so zbraňou aj bez zbrane.
       V popoludňajších hodinách ukončil veliteľ brigády svoje veliteľské zhromaždenie s vyjadrením slov vďaky všetkým, ktorí prispeli k celkovému splneniu úloh postavených pred brigádu v uplynulom výcvikovom roku. Účastníkom pripomenul nutnosť nepoľavenia v pracovnom nasadení tak, aby sme aj v tomto roku dosiahli nemenej kvalitné výsledky našej spoločnej práce. V závere udelil plukovník NAVRÁTIL príslušníkom brigády, ktorí sa najviac zaslúžili za dosiahnuté výsledky odmenu a osobne im potriasol rukou.

Druhý deň veliteľského zhromaždenia Druhý deň veliteľského zhromaždenia Druhý deň veliteľského zhromaždenia Druhý deň veliteľského zhromaždenia Druhý deň veliteľského zhromaždenia Druhý deň veliteľského zhromaždenia Druhý deň veliteľského zhromaždenia Druhý deň veliteľského zhromaždenia

Autor: npor. Ing. Jana Téglašiová - SD 2.mb , Foto: autor, npor. michal Vajda - 22.mpr - Dátum: 23.02.2012
Čítanosť: 7577
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share