Preskocit navigáciu

Úvodná plánovacia konferencia v posádke Topoľčany


Úvodná plánovacia konferencia v posádke Topoľčany
1. mechanizovaná brigáda (1.mb) pripravuje deklarované jednotky pozemných síl OS SR v zmysle medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky voči NATO. Príprava týchto jednotiek vyvrcholí v mesiaci jún 2012, kedy jednotky 1.mb predurčené do NRF-2013, vykonajú veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk (VŠC s ČVV) vo vojenskom obvode výcvikového priestoru (VO VP) Lešť za riadenia veliteľa 1.mb a vykonajú previerku podľa štandardov NATO (CREVAL).
Z dôvodu plynulého naplánovania a vykonania tohto prioritného cvičenia, sa 6. marca 2012 v topoľčianskej posádke konala úvodná plánovacia konferencia k VŠC s ČVV za účasti zástupcov všetkých cvičiacich jednotiek. Medzi pozvanými nechýbali ani príslušníci z veliteľstva pozemných síl OS SR plukovník Valentíny a plukovník Mezovský, ktorí zároveň prezentovali priebeh previerky CREVAL počas júnovej certifikácie deklarovaných jednotiek.
V úvode konferencie riadiaci zamestnania zástupca veliteľa 1.mb plukovník Iboš oboznámil prítomných s cieľom pripravovaného cvičenia „FORT PRIBINA 2012“, ktoré bude vykonané na tému „Mechanizovaný prápor ako súčasť jednotiek NRF vo vojenskom ťažení NATO na podporu (vynútenie) mieru.“ Zástupca veliteľa brigády zdôraznil dôležitosť tohto cvičenia ako jednu z rozhodujúcich úloh pozemných síl OS SR vo výcvikovom roku 2012 a vyzval všetkých účastníkov k maximálnej koncentrácii a nasadeniu pri príprave a vykonaní cvičenia.
Konferencia pokračovala odprezentovaním špecifikácie cvičenia, personálnym obsadením a možnosťami simulačného centra VO VP Lešť. V rámci riadenej diskusie boli rozobrané všetky limitujúce faktory pri príprave a vykonaní cvičenia. Stanovené návrhy, možnosti a ich riešenia následne dopomohli k úspešným záverom tejto konferencie.
 V záverečnom slove riadiaci konferencie plukovník Iboš vydal úlohy a definoval požiadavky do ďalšieho obdobia.

UPKUPKUPKUPKUPK

Autor: kpt. Ing. Michal KOŠINA , Foto: kpt. Ing. Michal KOŠINA - Dátum: 06.03.2012
Čítanosť: 6758
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share