Preskocit navigáciu

TOPIACI SA SNEH 2012-MELTING SNOW 2012


 TOPIACI SA SNEH 2012-MELTING SNOW 2012
Zrážky za posledné dva dni spôsobili ďalšie komplikácie vo všetkých krajoch Slovenska, kde nasiaknutá pôda už nie je schopná zadržať veľký objem spadnutej dažďovej vody. Hrádze sú naplnené na maximálne stavy a  taktiež nie sú schopné udržať ďalšie prívaly vody z pretrvávajúcej zrážkovej činnosti a lokálnych prietrží. Toto spôsobilo väčšiu prietokovú rýchlosť vo vodných tokoch. Vzhľadom na to, že na záchranné, evakuačné a likvidačné práce budú s najväčšou pravdepodobnosťou povolané aj jednotky OS SR, náčelník generálneho štábu vydal rozkaz na uvedenie OS SR (PS OS SR) do pohotovosti ZELENÝ s dôrazom na zabezpečenie asistenčných a záchranných prác spojených s evakuáciou obyvateľstva z ohrozených území a zabezpečení ochrany súkromného majetku obyvateľov na postihnutom (evakuovanom) území v súčinnosti s jednotkami MV SR. Po zlepšení hydrometeorologickej situácie sa pozemné sily OS SR budú podieľať na obnovení základnej infraštruktúry na postihnutých územiach (sprejazdnenie cestných komunikácií, obnova mostov, vybudovanie náhradných (dočasných) premostení, zemné práca na zabránenie zosuvov pôdy).
Takto nasimulovaná modelová situácia bola námetom štábneho nácviku  pre plánovanie a riadenie operácii na riešenie krízových situácii na území Slovenskej republiky, ktorý sa uskutočňuje na veliteľstve pozemných síl  v dňoch 13. a 14. marca 2012.
Riadiaci nácviku plukovník Ján Dreveňák (zástupca náčelníka štábu) spolu s cvičiacim štábom, zloženým z príslušníkov veliteľstva pozemných síl a skupín velenia podriadených zväzkov a útvarov, začali riešiť vzniknutú situáciu po uvedení pozemných síl do pohotovosti „Zelený“.
            Cieľom nácviku je precvičiť a zladiť činnosť príslušníkov veliteľstva pozemných síl,  skupín velenia priamo podriadených zväzkov a útvarov pri plánovaní  a riadení pozemných síl počas operácie na riešenie krízových situácii na území SR, upevniť a rozšíriť teoretické znalosti a praktické návyky cvičiacich a taktiež zladiť systém velenia, riadenia a spojenia medzi  jednotlivými skupinami. Zároveň cieľom nácviku je aj eliminácia nedostatkov, ktoré sa vyskytli pri reálnom nasadení profesionálnych vojakov v roku 2011.
 
V rámci štábneho nácviku, skupina velenia súčasne riešila reálne úlohy vyplývajúce z mimoriadnej udalosti, ktorá nastala po víkendovom požiari hradu Krásna Hôrka.
 

TOPIACI SA SNEH 2012-MELTING SNOW 2012TOPIACI SA SNEH 2012-MELTING SNOW 2012TOPIACI SA SNEH 2012-MELTING SNOW 2012

Autor: kpt. Lenka Bušová , Foto: kpt. Lenka Bušová - Dátum: 13.03.2012
Čítanosť: 8553
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share