Preskocit navigáciu

Marcová porada veliteľa brigády


Marcová porada veliteľa brigády

  Dnes sa uskutočnila pravidelná porada veliteľa 2.mechnizovanej brigády na ktorej nechýbali ani velitelia práporov a jednotiek v podriadenosti 2.mb. Veliteľ brigády plukovník NAVRÁTIL sa intenzívne zaujímal o dianie u podriadených súčastí brigády, vo všetkých oblastiach života vojsk.
  Ako prvá dostala zelenú personálna oblasť, v ktorej major MOLČAN ozrejmil úskalia, s ktorými by sa mohli velitelia práporov a jednotiek stretnúť v najbližšom období.  V oblasti logistiky predostrel podplukovník FIUT veliteľovi brigády priebežnú informáciu o čerpaní logistických zdrojov ako sú finančné prostriedky, pohonné hmoty a realizácia opráv techniky či informácie o aktuálne prebiehajúcej príprave techniky na letnú prevádzku.
  Hlavná časť porady bola venovaná analýze prípravy personálu do vojenskej operácie ISAF Afganistan, ktorá je jedným z hlavných cieľov brigády v tomto výcvikovom roku. O aktuálne pripravovaných jednotkách do operácie ISAF s rotáciou v júni 2012 informoval podplukovník STAŠKO a major ŠEVČÍK,  pod ktorých odborným vedeným tento výcvik prebieha.
 Ďalšou z významných úloh, ktoré bude brigáda v nasledujúcom výcvikovom období plniť je vykonanie komplexného štábneho nácviku, o príprave ktorého informoval podplukovník IVAN.
  Ako ďalší vystúpil zástupca veliteľa brigády plukovník MICHALKO  a objasnil výsledky komplexnej kontroly, ktorá sa uskutočnila v posádke Michalovce u samohybného delostreleckého oddielu a ženijnej roty.
  V závere porady stanovil veliteľ brigády úlohy do ďalšieho obdobia a po ukončení oficiálnej časti pozval zúčastnených na pracovný obed kde nositeľom mena „Jozef“  poprial k ich dnešnému sviatku pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa pracovného elánu.


Marcová porada veliteľa brigádyMarcová porada veliteľa brigádyMarcová porada veliteľa brigádyMarcová porada veliteľa brigády

Autor: npor. Ing. Jana TÉGLAŠIOVÁ - 2.mb , Foto: autor - Dátum: 19.03.2012
Čítanosť: 9245
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share