Preskocit navigáciu

Návšteva veliteľa PS OS SR v posádke Prešov


Návšteva veliteľa PS OS SR v posádke Prešov

   Dnes v skorých ranných hodinách privítal veliteľ 2.mb plukovník gšt. Ing. Karol NAVRÁTIL na pôde veliteľstva brigády generálmajora Ing. Jána SALAGANIČA, veliteľa pozemných síl OS SR. 

   Prvé kroky veliteľa PS OS SR viedli na posádkové cvičisko a strelnicu v  Ruskej Novej Vsi, kde práve vrcholí výcvik strážnej jednotky s plánovanou rotáciou v júni 2012. Oboch funkcionárov sprevádzal riadiaci cvičenia major ŠEVČÍK ktorý podal v priestoroch riadiaceho štábu veliteľovi PS OS SR aktuálnu informáciu o prebiehajúcom taktickom cvičení s bojovou streľbou.

   Správne návyky v činnostiach na jednotlivých stanovištiach vstupnej brány EPC-5 získali cvičiaci už v predchádzajúcom výcviku. Teraz je čas sa presvedčiť či sú schopní pracovať pri plnení úloh časovo súbežne a overiť si efektivitu vykonávaných činností pod stresom z náporových situácií, s ktorými sa v operácii stretnú. Dôležité je však aj preverenie ostražitosti cvičiacich v tzv. kľudových situáciách kedy tento psychologický efekt relatívneho pokoja môže spôsobovať pokles pozorovacích schopností jednotlivcov. Veliteľ pozemných síl mal možnosť ohodnotiť činnosť vojakov na jednotlivých častiach komplexu ECP-5, ktorá je jedným z kľúčových bezpečnostných bodov pri vstupe do základne, v ktorej budú naši vojaci po nasadení v operácii pôsobiť. Všímal si reakcie cvičiacich na imitované incidenty a zladenosť celkovej činnosti vojakov na jednotlivých stanoviskách pre kontrolu vjazdu vozidiel či vstupu lokálneho obyvateľstva. 

   Ďalšie kroky generálmajora SALAGANIČA viedli k práporu logistickej podpory (prlogp) kde ho privítal veliteľ práporu podplukovník ZEKUCIA. Vstupnú informáciu o priebehu vykonávania prípravy techniky na letnú prevádzku, ako aktuálnej plnenej úlohy práporom, podal veliteľovi PS OS SR podplukovník ZEKUCIA.  Generálmajor SALAGANIČ vykonal kontrolu priestorov, kde sa technika pripravuje na prevádzku v letnom období. Mal možnosť zhodnotiť aj činnosť dielenských špecialistov a materiálne zabezpečenie, ktoré je pre vykonávanie údržby a opráv techniky nevyhnutné.  

   Kontrolu prípravy techniky na letnú prevádzku vykonal veliteľ PS OS SR aj u roty podpory velenia, zabezpečovacej jednotky veliteľstva brigády. Priestormi jednotky a jej parkom techniky sprevádzal veliteľa PS OS SR veliteľ rpv kpt. MIKITA, ktorý odpovedal na otázky generálmajora SALAGANIČA, týkajúce sa kvality a časovej náročnosti vykonávania letnej údržby, hlavne u krátkodobo uloženej techniky.

   V závere svojej pracovnej návštevy veliteľ PS OS SR vyhodnotil vykonanú veliteľskú inšpekciu po jednotlivých oblastiach. Ako cieľavedomý manažér nespomenul len pozitíva ale aj zistené čiastkové nedostatky a tým motivoval veliteľov k ďalšej činnosti. 

   Veliteľ PS OS SR ukončil svoju pracovnú návštevu za prítomnosti hlavných funkcionárov veliteľstva brigády, ktorým poďakoval za veľmi dobré plnenie úloh.


Návšteva veliteľa PS OS SRNávšteva veliteľa PS OS SRNávšteva veliteľa PS OS SRNávšteva veliteľa PS OS SRNávšteva veliteľa PS OS SRNávšteva veliteľa PS OS SRNávšteva veliteľa PS OS SRNávšteva veliteľa PS OS SRNávšteva veliteľa PS OS SRNávšteva veliteľa PS OS SRNávšteva veliteľa PS OS SRNávšteva veliteľa PS OS SR

Autor: npor. Téglašiová , Foto: slob. Sciranka - Dátum: 23.03.2012
Čítanosť: 9707
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share