Preskocit navigáciu

Výcvik v preprave po železnici


Výcvik v preprave po železnici

V dňoch 2.-3. mája 2012 vykonali príslušníci veliteľstva, roty podpory velenia a práporu logistickej podpory 1. mechanizovanej brigády (1.mb) výcvik v preprave po železnici. Dvojdňové zamestnanie riadil náčelník odboru logistiky 1.mb podplukovník Rastislav SEČANSKÝ. Odborným garantom zamestnania bol príslušník Strediska Vojenskej dopravy (StVD) poručík Miroslav GOTTHARD.

     V prvý deň zamestnania – teoretickej časti výcviku oboznámil poručík GOTTHARDT poslucháčov s platnými normami, vysvetlil základné pojmy, rozdelenie vojenských železničných prepráv ďalej pojednal o ich plánovaní, objednávaní a podrobne objasnil samotné vykonanie nakládky a vykládky techniky s jej správnym upevňovaním. Prednášajúci svoju prezentáciu obohatil o krátky videozáznam stavby univerzálnej nakladacej oceľovej rampy (UNOR) a uviedol mnoho kladných i negatívnych príkladov z vlastných skúseností nielen z výcviku, ale aj zo samotného vykonávania vojenskej prepravy. Priebeh zamestnania si prišiel osobne pozrieť zástupca veliteľa 1. mb plukovník Zoltán IBOŠ, ktorý poukázal a zdôraznil význam výcviku v oblasti prepravy vojsk po železnici.

     V druhý deň zamestnania – praktickej časti výcviku konanej na železničnej stanici v Ludaniciach si profesionálni vojaci mali možnosť vyskúšať svoje teoretické vedomosti v praxi. Na jednotlivých pracoviskách si precvičili výstavbu UNOR, preberanie a odovzdávanie železničných vozňov a ich prípravu na nakladanie techniky, zabezpečenie ochrany a obrany síl a prostriedkov na železničnej stanici, označenie a povinnosti funkcionárov prevozu a celodennej zmeny, ďalej zásady a spôsoby navádzania techniky pri ich pohybe na železničných vozňoch a následne jej upevňovanie v súlade s platnými normami a predpismi.


Výcvik v preprave po železniciVýcvik v preprave po železniciVýcvik v preprave po železniciVýcvik v preprave po železniciVýcvik v preprave po železniciVýcvik v preprave po železniciVýcvik v preprave po železniciVýcvik v preprave po železniciVýcvik v preprave po železniciVýcvik v preprave po železniciVýcvik v preprave po železnici

Autor: npor. ing. Ľubomír KRIVÁNIK , Foto: npor. Ing. Ľubomír KRIVÁNIK, rtn. Bc. Jozef KUCHÁRIK - Dátum: 03.05.2012
Čítanosť: 9969
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share