Preskocit navigáciu

Vyhodnotili sme plnené úlohy za posledné obdobie


Vyhodnotili sme plnené úlohy za posledné obdobie

 Dnes sa opäť uskutočnila porada veliteľa brigády, na ktorej sa zúčastnili hlavní funkcionári priamo podriadených práporov a jednotiek. Ako každý mesiac  aj tento krát velitelia práporov a jednotiek spolu s hlavnými funkcionármi veliteľstva brigády vyhodnotili plnenie úloh za uplynulý mesiac a predostreli veliteľovi brigády plukovníkovi Navrátilovi informáciu o aktuálne plnených či plánovaných úlohách  na najbližšie obdobie.
V rámci porady veliteľa brigády boli zaradené aj témy z personálnej oblasti, kde je osveta priam žiadaná vzhľadom na pribúdajúce zmeny v legislatíve a udržanie správnosti postupov v tejto oblasti. V oblasti logistiky boli vyhodnotené stavy čerpania pohonných hmôt a konzervácie techniky čo je v dôsledku nízkych ročných limitov  pod dohľadom kompetentných logistov brigády.
V mesiaci máj , kedy sme si pripomenuli 67. výročie ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom boli v posádkach práporov 2.mechanizovanej brigády vykonané pietne akty za prítomnosti príslušníkov 2.mb. Plukovník Navrátil hodnotil tieto aktivity na verejnosti ako prínosne pre pestovanie národného povedomia a budovania pozitívneho postoja k súčasným ozbrojeným silám.
Značná časť porady bola venovaná hodnoteniu príprav jednotiek k nasadeniu do operácie ISAF Afganistan  v termínoch jún 2012 a september 2012.
V ďalšom bode plukovník Navrátil upriamil pozornosť veliteľov na riešenie otázky zefektívnenia výkonu služieb v zmenách vojenských útvarov, ktorá je aj aktuálnou témou v OS SR.
V závere svojej porady veliteľ brigády plukovník Navrátil ocenil svedomitý prístup vybraných príslušníkov brigády za kvalitné splnenie úloh v predchádzajúcom období.


Vyhodnotili sme plnené úlohy za posledné obdobieVyhodnotili sme plnené úlohy za posledné obdobieVyhodnotili sme plnené úlohy za posledné obdobieVyhodnotili sme plnené úlohy za posledné obdobie

Autor: npor. Téglašiová , Foto: npor. Téglašiová - Dátum: 21.05.2012
Čítanosť: 8284
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share