Preskocit navigáciu

Veliteľ pozemných síl vykonal kontrolu výcviku pripravujúcich sa strážnych jednotiek v posádke PREŠOV a TREBIŠOV


Veliteľ pozemných síl vykonal kontrolu výcviku pripravujúcich sa strážnych jednotiek v posádke PREŠOV a TREBIŠOV

Dnes v skorých ranných hodinách privítal veliteľ 2.mb plukovník gšt. Ing. Karol NAVRÁTIL na pôde veliteľstva brigády generálmajora Ing. Jána SALAGANIČA, veliteľa pozemných síl OS SR.
 Prvé kroky veliteľa PS OS SR viedli na posádkové cvičisko a strelnicu v  Ruskej Novej Vsi, kde práve prebieha spoločný sústredený výcvik jednotiek práporu RCHBO Rožňava, ktoré budú súčasťou strážnej jednotky KAF(Kandahar Airfield) s plánovaným nasadením v septembri 2012. Riadiaci cvičenia podplukovník Toderiška, veliteľ práporu RCHBO, podal veliteľovi PS OS SR aktuálnu informáciu o prebiehajúcom taktickom cvičení s bojovou streľbou cvičiacich vojsk. Slovo dostal aj predseda hodnotiaceho tímu podplukovník Ondrejka, náčelník odboru plánovania a riadenia operácií 1. mechanizovanej brigády, ktorý počas svojho brífingu oboznámil veliteľa PS OS SR s čiastkovými závermi hodnotiacej komisie o pripravenosti jednotiek práporu RCHBO na nasadenie.
 Na septembrové nasadenie do operácie ISAF sa však súbežne pripravuje aj časť jednotiek 21. zmiešaného mechanizovaného práporu (21.zmpr), ktorá by po nasadení mala pôsobiť v afganskom Tarin Kowte.  Generálmajor SALAGANIČ vykonal kontrolu spoločného sústredeného výcviku aj týchto jednotiek, ktoré práve vykonávali taktické cvičenie s bojovou streľbou v posádkovom cvičisku Veľké Ozorovce. Hodnotením pripravenosti jednotiek 21. zmpr za zaoberala hodnotiaca komisia pod vedením podplukovníka Draganovského, zástupcu náčelníka odboru rozvoja spôsobilostí veliteľstva pozemných síl.  Generálmajor SALAGANIČ mal možnosť zhodnotiť výcvik oboch súbežne sa pripravujúcich strážnych jednotiek, porovnať ich úroveň a efektivitu výcviku na základe výsledkov ním stanovených hodnotiacich komisií. V závere však veliteľ PS OS SR vyjadril svoju spokojnosť úrovňou vycvičenosti jednotlivcov u oboch celkov a poďakoval jednotlivým veliteľom zodpovedným za prípravu jednotlivých častí jednotky ISAF septembrovej rotácie . 
 Veliteľ PS OS SR pokračoval vo svojej pracovnej návšteve v posádke Michalovce, kde vykonal kontrolu zabezpečenia slávnostného privítania príslušníkov jednotiek ISAF, ktorí tento mesiac úspešne ukončili svoje pôsobenie v operácii.  Spolu s veliteľom 2. mechanizovanej brigády plukovníkom gšt. Navrátilom sa zúčastnili generálneho nácviku celého slávnostného aktu, ktorý sa oficiálne uskutoční 29.júna 2012 o 10,00 hodine na námestí Osloboditeľov v centre mesta Michalovce.
 Slávnostného privítania sa zúčastní aj minister obrany Slovenskej republiky JUDr. Martin Glváč , náčelník generálneho štábu OS SR generálporučík Ing. Peter Vojtek spolu s ďalšími významnými predstaviteľmi rezortu obrany.
 Veliteľ PS OS SR ukončil svoju pracovnú návštevu za prítomnosti hlavných funkcionárov veliteľstva brigády, ktorým poďakoval za veľmi dobré plnenie úloh.


Pracovná návšteva veliteľa PS OS SR Pracovná návšteva veliteľa PS OS SR Pracovná návšteva veliteľa PS OS SR

Autor: npor. Teglašiova - 2.mb , Foto: rtm. Hložka - VePS - Dátum: 28.06.2012
Čítanosť: 9349
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share