Preskocit navigáciu

Ženisti položili most v Chmiňanoch


Ženisti položili most v Chmiňanoch
V utorok 17. júla ženisti z posádky Michalovce na žiadosť starostky obce Lažany uskutočnili prekládku vojenského oceľového rozovieracieho mosta, ktorý obci slúžil od júna 2011 ako náhrada cestnej komunikácie povodňou poškodeného pôvodného mosta.
Keďže v novembri 2011 bola ukončená rekonštrukcia poškodeného mosta, a bol uvedený opäť do prevádzky, vojenská náhrada pomaly strácala svoje opodstatnenie.
Starostka obce Emília Miškufová (Lažany) sa rozhodla vyjsť v ústrety iným okolitým obciam, ktorým prostredníctvom civilnej obrany Prešov ponúkla možnosť zapožičať si ženijnú mostovku AM-50 - teraz už vo vlastníctve obce Lažany.
Záujem o ženijnú mostovku prejavil aj starosta neďalekej obce Chmiňany Cyril Miškuf a po rekognoskácií príslušníkmi ženijnej roty mala obec najvhodnejšie podmienky zo všetkých záujemcov na vytvorenie mostného lôžka (spevnenie brehov) a následné položenie mosta.
Po  roku dennodenného používania ženijného mosta AM-50 v Lažanoch, neboli jeho časti opotrebované natoľko, aby to znemožnilo jeho zloženie a odvoz. Vojenská technika opäť potvrdila, že je schopná vysokého zaťaženia aj napriek svojmu veku. Rýchlosť a efektívnosť využitia mostných automobilov je vysoká nie len bojových podmienkach ale rovnako aj v civilných. Zdvihnutie mosta v Lažanoch nesprevádzali žiadne komplikácie, s ktorými sa ženisti stretávajú pri tomto type ženijných prác.  Iné to však bolo pri jeho opätovnom položení v obci Chmiňany, kde po položení mosta asistoval rýpadlový nakladač obce, ktorý ženistom pomohol upevniť oceľový rozovierací most na svojom novom mieste.
Starosta obce Chmiňany poďakoval ženistom za pomoc pri prekládke mosta, ktorá aj s prevozom mostovky trvala približne 2 hodiny, pričom samotné položenie mosta netrvalo dlhšie ako 15 minút. Nový vojenský most bude obci Chmiňany slúžiť na premostenie rieky Svinka za obcou, a zjednoduší tak prístup k miestnemu futbalovému ihrisku.
Prekládku ženijného mosta  uskutočnilo družstvo mostných automobilov pod velením veliaceho poddôstojníka ženijno-mostnej čaty rotmajstra Jána Spišáka za pomoci mostného automobilu T813/AM-50 a štyroch príslušníkov družstva: desiatnika Blažeja Lojana, slobodníka Radovana Andrejova, slobodníka Mariána Pastirika a vojaka Jozefa Motyku. Celú zostavu doplnila zdravotníčka čatárka Katarína Domaracká, keďže prítomnosť zdravotníka je nutná pri všetkých typoch ženijných prác.

Ženisti položili most v ChmiňanochŽenisti položili most v ChmiňanochŽenisti položili most v ChmiňanochŽenisti položili most v ChmiňanochŽenisti položili most v ChmiňanochŽenisti položili most v ChmiňanochŽenisti položili most v ChmiňanochŽenisti položili most v ChmiňanochŽenisti položili most v Chmiňanoch 3Ženisti položili most v Chmiňanoch 3Ženisti položili most v Chmiňanoch 3Ženisti položili most v Chmiňanoch 3Ženisti položili most v Chmiňanoch 4

Autor: npor. Téglašiová - 2.mb , Foto: npor. Téglašiová - Dátum: 18.07.2012
Čítanosť: 11040
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share