Preskocit navigáciu

Rešpekt i radosť zároveň


Rešpekt i radosť zároveň
Príslušníci multifunkčnej ženijnej roty (ďalej mfžr) 18. rotácie SLOVCON vojenskej operácie ISAF Afganistan majú za sebou prvý krst ohňom. Konvoj mimo základňu KAF.
Hlavnou úlohou počas uvedeného konvoja bola rekognoskácia cesty medzi oblasťou Daman district area a osadou Mowmand, ktorá podľa informácií nadriadeného stupňa „influence cell“ je považovaná za osadu Red - priestor so zvýšeným počtom znepriatelených síl (Taliban). Tieto osady sú vzdialené od základne približne 15 km. Celá trasa rekognoskácie merala 3,2 km. Konvoj pozostával zo štyroch vozidiel MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), ktoré boli vyvinuté špeciálne pre vojenské operácie Irak a Afganistan. Tieto špeciálne vozidlá dostala mfžr od kolegov z US Army. Celému konvoju počas plnenia úlohy velil veliteľ mfžr kapitán Robert Dlugoš, ktorý je vždy so svojou jednotkou pri každom opustení základne. Ako veliteľ „Force Protection“ konvoja bol určený najskúsenejší poddôstojník spomedzi príslušníkov mfžr, veliaci poddôstojník jednotky. Vybraní velitelia vozidiel v konvoji boli profesionálni vojaci jednotky,  ktorí mali najviac skúseností a výcvikov s danou problematikou. Samozrejme, že nechýbal ani zdravotník (medic). Spolu s našimi vojakmi sa plnenia tejto úlohy zúčastnili aj dvaja príslušníci koaličných armád. Rumunskí a americkí kolegovia, ktorí po ukončení rekognoskácie vyjadrili uznanie a obdiv nad zohranou a tímovou prácou našich ženistov.
Príslušníci mfžr nenechali nič na náhodu a na tento konvoj sa veľmi dobre a zodpovedne pripravili. Dopodrobna prebrali celú trasu, nebezpečné miesta, všetky možné tipy útokov na strategických miestach a všetky možné riešenia daných situácií. Pred samotným konvojom absolvovali dva dni „drilu“, ktoré pozostávali zo samotných modelových situácií a možných hrozieb, ktoré sa v danej oblasti nachádzajú a to od nástrelu z ručných zbraní, cez raketový útok, uloženie nástražného výbušného systému popri cestných komunikáciách, hrozba samovražedného atentátnika, alebo vozidla naloženého trhavinou. Samozrejme, praktický výcvik bol zameraný hlavne na reakciu vojakov pri kombinácii možných útokov, a na všetko, čo je považované za pascu. Ďalšie zameranie praktického výcviku bolo na riešenie úniku z možných pascí, a to v prvom rade prenos a záchrana ranených a okamžitý únik z „killing zone“ v ktorej sa daná kombinácia útokov môže sústrediť. Všetky uvedené „drily“ boli precvičované pod vedením skúseného veliaceho poddôstojníka mfžr rotmajstra Plavockeho, ktorý už v tejto vojenskej operácii pôsobil počas 12. rotácie, ale nemal možnosť tak reálne, za „plotom“ základne využiť teoretické vedomosti a praktické vojenské zručnosti, keďže v tom období to mandát jednotky nedovoľoval.
Ako sa vyjadril veliaci poddôstojník mfžr s úsmevom: „Na tento konvoj som sa chystal ako na vlastnú svadbu. Veľmi dlho som sa na neho pripravoval a takpovediac aj tak trošku tešil. Konečne mám možnosť v reále vyskúšať výsledky výcviku, ktorý som absolvoval počas šiestich rokov so ženijnou čatou Ženijného práporu Sereď, ktorá je mimochodom zaradená do Cieľov síl a takáto skúsenosť je pre vojakov na nezaplatenie.“
 

Rešpekt i radosť zároveňRešpekt i radosť zároveňRešpekt i radosť zároveňRešpekt i radosť zároveňRešpekt i radosť zároveň

Autor: mfžr SLOVCON ISAF , Foto: rtm. Plavocký - Dátum: 06.08.2012
Čítanosť: 8597
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share