Preskocit navigáciu

Strážna jednotka v druhej fáze prípravy


Strážna jednotka v druhej fáze prípravy

Dňa 20. augusta 2012 sa v posádke Rožňava začala pod vedením veliteľa Raketometného oddielu Rožňava pplk. Ing. Zoltána FARKASA druhá fáza prípravy príslušníkov 19. rotácie strážnej jednotky ISAF KAF pozostávajúca z odborného a stmeľovacieho  výcviku. Ich obsahom sú odborné prednášky, denné a nočné streľby, výcvik konvojov, základný a zdokonaľovací výcvik ostreľovačov. Poslaním strážnych jednotiek KAF počas nasadenia v operácii bude nepretržitá ochrana a obrana tábora s účelom zabrániť napadnutiu a preniknutiu nepovolaných osôb do základne KAF v Kandaháre. Cieľom celého výcviku je pripraviť príslušníkov jednotiek KAF a príslušníkov NSE na nasadenie v operácii ISAF Afganistan tak, aby boli schopní plniť úlohy, ktoré im vyplývajú z mandátu odsúhlaseného NR SR. Počas výcviku musia preukázať svoju psychickú i fyzickú pripravenosť a schopnosť reagovať na možné situácie, do ktorých sa pri plnení svojich povinností v operácii ISAF Afganistan môžu dostať.

V dňoch od 27. do 31. augusta 2012 sa v rámci prípravy vybraných príslušníkov strážnej jednotky ISAF KAF uskutočnil základný a zdokonaľovací výcvik ostreľovačov v priestoroch Raketometného oddielu Rožňava a posádkovej strelnice Gemerská Hôrka. Výcvik na profesionálnej úrovni odborne viedli príslušníci 11. mpr Martin čat. Martin STACH a slob. Róbert JÁNOŠÍK. Výcvik bol rozdelený do dvoch etáp- teoretickej a praktickej. Vyvrcholením boli záverečné denné a nočné streľby z OPu SVD.Autor: npor.Bornstein - Dátum: 04.09.2012
Čítanosť: 7069
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share