Preskocit navigáciu

Medzinárodné cvičenie v nemeckom Hohenfelse pokračuje


Medzinárodné cvičenie v nemeckom Hohenfelse pokračuje


Cvičiaca jednotka  prešovskej brigády imitujúca veliteľstvá dvoch peších prápor ANA (tzv. Kandakov)   a práporu logistickej podpory ANA úspešne dokončila plánovací proces pre operácie Search and Attack (Vyhľadať a zničiť) a Base Assassement (Ochrana základne) pod dohľadom MAT tímov (Military Advisory Team) a rozhodcov (Observers and Controlers).
 

Počas plánovacieho procesu každej zo spomínaných  operácií, na ktorú mali veliteľstvá práporov ANA vyčlenené 2 dni, samotné prápory ANA vykonávali predbojové nácviky na zosynchronizovanie svojej činnosti so zameraním na najzložitejšie drily tak, aby bola jednotka schopná v krízových situáciách rýchlej a správnej reakcie.

Operácia Search and Attack bola zameraná na vyhľadanie a zničenie pravdepodobného úkrytu munície povstalcov a miesta, odkiaľ bola proti základniam afganských ozbrojených síl vedená nepriama paľba. Jednoduchým a presným naplánovaním operácie a bojovou zladenosťou jednotiek boli tieto operácie vykonané efektívne s minimálnymi stratami vo vlastných radoch, a cieľ operácie bol splnený.
Okrem iného boli precvičené tieto spôsobilosti jednotiek: prieskum pochodovej osi, zabezpečenie konvoja, riadenie paľby družstiev za útoku, činnosť pri IED, útok z chodu na vozidlách a peši, prehľadávanie nebezpečného priestoru, zaistenie nepriateľov, zber základných spravodajských informácií a dôkazov, vyžiadanie MEDEVAC, zabezpečenie HLZ, základné ošetrenie a triedenie ranených, konsolidácia,  vykonanie AAR.

Cieľom nasledujúcej operácie Base Assassement bolo obsadiť prápory ANA Security Forces COP (Combat outpost) v nepokojnej obci Shade Khan Kot, a tak zabezpečiť 24-hodinovú ochranu síl základne a efektívne vykonávavať rutinné činností patrolovania a monitorovania nálad miestneho obyvateľstva.
Po príchode a prevzatí základne od Afgánskej polície (Afghan Uniform Police) afgánske Kandaky nadviazali kontakt s lokálnymi lídrami stráženej obce. Počas operácie cvičiace jednotky zdolávali nahrávané situácie ako napríklad incident so zraneniami pod nepriamou paľbou, následne triedenie ranených, privolanie MEDEVAC, vytýčenie vrtuľníkovej pristávacej plochy, získavanie informácií od lokálneho obyvateľstva, vykonávania patrolovania, nájdenie a následné zaistenie možného improvizovaného nástražného systému, zaslanie žiadosti o likvidáciu výbušného materiálu, súčinnosť so špecialistami pre oblasť likvidácie výbušných materiálov, spolupráca s leteckou podporou na monitorovanie situácie, bránenie základe pred útokom povstalcov, distribúcia munície, sťahovanie ranených z postavení, nasadzovanie tímu rýchlej reakcie. Poslednou so sledovaných úlohy, ktoré cvičiaci plnili bola konsolidácia jednotiek po pozemnom útoku s následným prehľadaním priestoru okolo základne  a zberom informácii a materiálu mŕtvych povstalcov s súčinnosti s vojenským spravodajstvom.

Zabezpečovací prápor logistickej podpory ANA (CSS Kandak) vykonával skrátený plánovací proces pre logistickú podporu peších Kandakov so zameraním na logistické zásobovanie bojujúcich práporov. Logistické konvoje boli vykonávané denne a čata bola precvičená a preverená v reakciách na bežné incidenty, s ktorými sa môže CSS Kanadak realne stretnuť. Jednálo sa hlavne o rýchlu reakciu pri napadnutií, pasci, IED incidente, zabezpečení AXP-ambulance Exchange point, zabezpečení MEDEVAC alebo CASEVAC, či oprave pokazeného vozidla.

Každá z operácii trvala necelé 4 dni, počas ktorých si slovenská jednotka získala dobré meno na medzinárodnej pôde nemeckého Hohenfelsu. Riaditeľstvo cvičenia hodnotilo participáciu slovenskej súčasti na cvičení ako veľmi prínosnú so širokým spektrom spôsobilostí. Vyvrcholením výcviku cvičiacich jednotiek bude jedna operácia pod názvom Cordon and Search, kde bude preverená kooperácie jednotiek na medzinárodnej úrovni pri spoločnom plánovaní a samotnom vykonaní operácie.


Medzinárodné cvičenie v nemeckom Hohenfelse pokračuje 1Medzinárodné cvičenie v nemeckom Hohenfelse pokračuje 1Medzinárodné cvičenie v nemeckom Hohenfelse pokračuje 1Medzinárodné cvičenie v nemeckom Hohenfelse pokračuje 1Medzinárodné cvičenie v nemeckom Hohenfelse pokračuje 2Medzinárodné cvičenie v nemeckom Hohenfelse pokračuje 2Medzinárodné cvičenie v nemeckom Hohenfelse pokračuje 2Medzinárodné cvičenie v nemeckom Hohenfelse pokračuje 2Medzinárodné cvičenie v nemeckom Hohenfelse pokračuje 3Medzinárodné cvičenie v nemeckom Hohenfelse pokračuje 3Medzinárodné cvičenie v nemeckom Hohenfelse pokračuje 3Medzinárodné cvičenie v nemeckom Hohenfelse pokračuje 3

Autor: npor. Téglašiová, šbnrtm. Ferenc - 2.mb , Foto: šbnrtm. Ferenc - 2.mb - Dátum: 20.09.2012
Čítanosť: 6274
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share