Preskocit navigáciu

Jubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigády


Jubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigády

Dňa 2. októbra 2012 sa v priestoroch Jaselských kasárni v Topoľčanoch, za prítomnosti zástupcu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR (OSSR) generálmajora Miroslava KOCIANA, veliteľa Pozemných síl OS SR brigádneho generála Ondřeja NOVOSADA, vedúceho služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa VANČA a primátora mesta Topoľčian Petra BALÁŽA uskutočnil slávnostný nástup pri príležitosti 10. výročia vzniku 1. mechanizovanej brigády (1.mb) spojené s Dňom otvorených dverí (DOD).  Slávnostného nástupu sa zúčastnili aj bývalí velitelia, ktorí pôsobili v posádke Topoľčany - generál CEROVSKÝ, generálmajor PANČÍK, brigádny generál PETRENEC, brigádny generál MEČÁR, plukovník STOKLASA a členovia Klubu vojenských dôchodcov.

Úvodné slová patrili veliteľovi 1. mechanizovanej brigády (1.mb) plukovníkovi gšt. Jánovi BUJŇÁKOVI, ktorý privítal ctených hostí, súčasných aj bývalých príslušníkov 1. mb, ako aj širokú verejnosť a vyjadril presvedčenie, že služba v OS SR nie je iba práca, ale je to poslanie v plnom zmysle tohto slova. Charatker tejto služby musí byť postavený na dôvere, úcte a vzájomnom rešpekte medzi vojakmi. Zároveň dodal, že: „ Dnešok je pre nás všetkých predovšetkým výzvou do budúcnosti. Budúcnosti, ktorá stojí práve pred nami všetkými a bude natoľko naša, nakoľko pre nás bude dôležité pokračovanie vo formovaní bojaschopných jednotiek pripravených a odhodlaných pomôcť vždy a všade za akýchkoľvek podmienok.“ Dôkazom jeho slov bolo aj následné ocenenie príslušníkov 1. mb a jej podradených útvarov medailami a vojenskými odznakmi náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíka Petra VOJTEKA a veliteľa Pozemných síl OS SR brigádneho generála Ondřeja NOVOSADA, ktorý ocenil najlepších vojakov roka vojenskými odznakmi.

Po udelení ocenení príslušníkom OS SR nasledoval slávnostný pochod nastúpených jednotiek a defilé vojenskej techniky. Záver slávnostného aktu patril odneseniu štátnej zástavy SR a odpochodovaniu jednotiek.

Jubiljené oslavy 10. výročia vzniku 1. mb pokračovali Dňom otvorených dverí, kde mala široká verejnosť možnosť vidieť iba časť práce príslušníkov z 5. pluku špeciálneho určenia Žilina a to zoskok z vrtuľníka, ďalej mali možnosť vidieť dynamické ukážky podriadených útvarov 1. mb boj mechanizovaného družstva o objekt, výcvik sebaobrany, Weapon handling, potláčanie davu, Show - sebaobrana. Svoju prácu predviedla dynamickými ukážkami aj Vojenská polícia, ako zadržanie páchateľa s ukážkou kynológie a ochrana a sprevádzanie VIP osoby. Nechýbalo vystúpenie Čestnej stráže OS SR so showprogramom, predstavila sa skupina TOSUMA a NOVUM svojim tanečným vystúpením. Návštevníci si mali možnosť prezrieť statické ukážky vojenskej techniky, výstroje a výzbroje príslušníkov OS SR, ukážky historických uniforiem a zbraní z VHÚ Piešťany a Klubu vojenskej histórie Bukovina z Martina. Tí najmenší účastníci osláv využili nafukovacie a adrenalínové atrakcie a nechýbalo ani pracovisko regrutačného strediska z Nitry, ktoré okrem podania informácie o regrutácii  do OS SR a činnosti v OS SR, zamaskovali tváre deťom, ako to robia vojaci pred bojovou činnosťou.

K oslavám 10. výročia vzniku 1. mb patril pietny akt kladenia vencov, kde tichou pietou a hlbkou úctou pri pomníku padlým vojakom počas 2. sv. vojny vzdali poctu ordinár Vojenského ordinariátu biskup František RÁBEK, generálny vikár Mons. František POČUREK, veliteľ 1. mb, starosta obce Jaroslav KAČINA, dekan farnosti Bošany Peter ČIERNIK a príslušníci 1. mb. Súčasťou pietnej spomienky bola svätá omša, ktorú celebroval biskup František RÁBEK v kostole Narodenia Panny Márie.

Oslavy vyvrcholili futbalovým turnajom, kde si štyri mužstvá zmerali navzájom sily zložené z príslušníkov 1. mb pôsobiacich v posádke Topoľčany, z 11. mechanizovaného práporu (mpr) Martin, 12. mpr Nitra a 13. mpr Levice. Víťazným mužstvom sa stali príslušníci 11. mpr z Martina a po vyhlásení výsledkov si velitelia jednotlivých tímov prevzali priamo z rúk veliteľa 1. mb diplomy.


Jubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigády	Jubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigády	Jubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigády	Jubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigády	Jubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigádyJubilejné oslavy 1. mechanizovanej brigády

Autor: npor. Markéta GRÁCOVÁ , Foto: npor. Peter POLDRUHÁK, rtn. Jozef REPKA - Dátum: 03.10.2012
Čítanosť: 8784
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share