Preskocit navigáciu

Oddelenie bezpečnosti, ochrany informácií a KIS


Oddelenie je organizačná zložka na plnenie úloh:

 • podieľa sa na vytváraní podmienok pre personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, fyzickú a objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov,
 • organizuje a riadi prevádzku komunikačných a informačných systémov v rámci 2.mechanizovanej brigády,
 • rozpracováva nariadenie pre spojenie nadriadeného stupňa na podmienky 2.mechanizovanej brigády,
 • zabezpečuje plánovanie a použitie síl a prostriedkov komunikačných a informačných systémov v 2.mechanizovanej brigáde,
 • vydáva vo svojej pôsobnosti odborné nariadenia pre podriadené stupne velenia a kontroluje ich realizáciu,
 • spracováva návrhy organizačných štruktúr spojovacích jednotiek a útvarov a orgánov bezpečnosti, ochrany informácií a komunikačných a informačných systémov,
 • podieľa sa na normotvornej činnosti za oblasť bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností a komunikačných a informačných systémov,
 • analyzuje a riadi rozpracovanie operačných štandardov vo svojej pôsobnosti a koordinuje ich zavádzanie v rámci 2.mechanizovanej brigády,
 • podieľa sa na plnení úloh obranného plánovania vo svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje plnenie úloh cieľov síl, bojových skupín v oblasti ochrany utajovaných skutočností a komunikačných a informačných systémov,
 • zabezpečuje a plní úlohy koncového registra , pracoviska administratívnej bezpečnosti a správy registratúry,
 • zabezpečuje prevádzku systému NS SVK NGCS pre veliteľstvo 2.mechanizovanej brigády,
 • plní úlohy riadiaceho šifrového orgánu 2.stupňa a zabezpečuje prevádzku šifrovej ochrany informácií pre veliteľstvo 2.mechanizovanej brigády,
 • riadi, koordinuje a kontroluje činnosť podriadených šifrových orgánov vo svojej pôsobnosti.

Skočiť na menu


Share