Preskocit navigáciu

Práporová skupina pokračuje v plnení náročných úloh


Práporová skupina pokračuje v plnení náročných úloh

Dňa 24. októbra 2012 bolo vykonané v priestore kóty 700 vo VP VO Lešť dvojstranné cvičenie mechanizovaných rôt, cieľom ktorého bolo vykonanie útočnej a obrannej operácie, preverenie spôsobilosti a zladenosť cvičiacich jednotiek.

Cvičenie bolo vykonané dvoma mechanizovanými rotami zo štruktúry 12. mechanizovanej práporovej skupiny (12. mprsk). 3. mechanizovaná rota plnila úlohy obrany a počas cvičenia predstavovala vlastné sily. Opozičné sily BALAH boli zastúpené 2. mechanizovanou rotou 12. mprsk, ktorá vykonala útočnú operáciu. Počas cvičenia bol využitý systém živej simulácie MILES, ktorý reálne umožnil zhodnotenie strát a zranení u jednotlivých proti sebe stojacich jednotiek. Na priebeh tejto operácie osobne dohliadal veliteľ 1. mechanizovanej brigády plukovník gšt. Ján Bujňák, ktorému bola doložená situácia v priestore operácie veliteľmi cvičiacich rôt. Následne plukovník Bujňák spresnil činnosť jednotiek Veliteľovi Pozemných síl OS SR brigádnemu generálovi Ondřejovi Novosadovi, ktorý osobne navštívil priestor kóty 700.

Počas výcvikového dňa boli plnené prvkami práporovej skupiny aj ďalšie úlohy ako odborná prednáška pre deti zo základnej školy v obci Senohrad na témy mínová bezpečnosť, poskytovanie prvej pomoci a ukážka výcviku služobných psov príslušníkmi vojenskej polície.

V podvečerných hodinách bolo namodelované možné napadnutie obyvateľov obce, situovanej v priestore zodpovednosti, kde bola riešená ochrana civilného obyvateľstva pri hrozbe napadnutia opozičnými silami za pôsobenia príslušníkov tímu PSYOPS (psychologické operácie). Ďalší výcvikový deň bol plný úloh, ktoré boli prvkami 12. mprsk vykonávané a vyhodnocované.


Práporová skupina pokračuje v plnení náročných úlohPráporová skupina pokračuje v plnení náročných úlohPráporová skupina pokračuje v plnení náročných úlohPráporová skupina pokračuje v plnení náročných úlohPráporová skupina pokračuje v plnení náročných úlohPráporová skupina pokračuje v plnení náročných úlohPráporová skupina pokračuje v plnení náročných úlohPráporová skupina pokračuje v plnení náročných úlohPráporová skupina pokračuje v plnení náročných úlohPráporová skupina pokračuje v plnení náročných úlohPráporová skupina pokračuje v plnení náročných úlohPráporová skupina pokračuje v plnení náročných úlohPráporová skupina pokračuje v plnení náročných úloh

Autor: 11. mpr - npor. Marián Smolka , Foto: npor. Marián Smolka - Dátum: 25.10.2012
Čítanosť: 8370
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share