Preskocit navigáciu

Výber najlepšieho poddôstojníka prešovskej brigády


Výber najlepšieho poddôstojníka prešovskej brigády
    Dňa 31. októbra 2012 na pôde samohybného delostreleckého oddielu, jedného z útvarov prešovskej brigády, zasadla komisia pre výber najlepšieho vojaka 2. mechanizovanej brigády. Komisia zložená z 7 členov veliacich poddôstojníkov čiat, rôt a práporov druhej brigády vyberala toho najlepšieho z desiatich nominovaných. Na pleciach komisie bolo zvážiť, kto bude najlepším poddôstojníkom poddôstojníckeho zboru vojakov a kto zas najlepším vojakom v hodnostnom zbore mužstva.
  
„Kritéria pre výber toho najlepšieho sú náročné, a získať podľa nich výborné hodnotenie si vyžaduje dennodennú prácu na sebe v mnohých oblastiach, ktoré by sa mali pozitívne odraziť aj profesionálnych vzťahoch s pracovným kolektívom. Chlapi si musia udržiavať výbornú fyzickú zdatnosť, jazykovú spôsobilosť a mnoho ďalších posudzovaných faktorov. Ocenenie najlepšieho poddôstojníka a vojaka brigády je jedným z prostriedkov, ako stimulovať profesionálne konkurenčné prostredie v týchto hodnostných zboroch, tak ako ho definuje dlhodobý plán rozvoja OS SR. Individuálne ocenenie za príkladné plnenie služobných povinností zároveň posilňuje identifikáciu vojaka v Ozbrojených silách, poskytuje pozitívnu motiváciu a vzorový model pre služobne mladších vojakov.“ Vyjadril sa predseda komisie štábny nadrotmajster Miroslav FERENC po úspešnom výbere dvoch najlepších vojakov.
      Stať sa najlepším vo svojej kategórii si naozaj vyžaduje mnoho sebazapierania a poctivej práce. Tá však prináša zaslúžené ovocie. Spoľahlivosť, cieľavedomosť a pracovitosť, ktoré sú najdôležitejšími vlastnosťami najlepších vojakov im otvárajú možnosti účasti vo vojenských operáciách, získanie triedy vycvičenosti či možnosť reprezentovať Ozbrojené síly SR na verejnosti, a v neposlednom rade sa ich snaha odrazí v služobnom hodnotení.
       Najlepším vojakom výcvikového roka 2012 hodnostnej kategórie mužstvo sa stal príslušník 22. mpr Michalovce desiatnik Daniel Bálint a najlepším poddôstojníkom brigády výcvikového roka 2012 sa stal rotmajster Jaroslav Spišiak taktiež príslušník 22.mpr Michalovce.
        Najlepším úprimne blahoželáme.

Výber najlepšieho poddôstojníka brigády 2012Výber najlepšieho poddôstojníka brigády 2012

Autor: npor. Téglašiová - 2.mb , Foto: šbnrtm. Miroslac Ferenc - 2.mb - Dátum: 30.10.2012
Čítanosť: 7511
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share