Preskocit navigáciu

Naši najlepší v tomto výcvikovom roku


Naši najlepší v tomto výcvikovom roku

Dňa 15. novembra 2012 na pôde veliteľstva 1. mechanizovanej brigády  (1. mb) v Topoľčanoch sa po ôsmi krát v histórii Ozbrojených síl konal výber najlepšieho vojaka a poddôstojníka 1.mb.

Komisia, ktorá zasadla pre výber najlepšieho vojaka 1. mechanizovanej brigády mala neľahkú úlohu vybrať z pomedzi profesionálov toho najlepšieho, pretože charakter plnenia úloh svedčí o tom, že slovo PROFESIONÁLNY je v názve profesie plným právom. Práve poddôstojnícky zbor je chrbticou ozbrojených síl a toto prirovnanie je skutočne veľmi významné a dôstojné, pretože súčasní - budúci poddôstojníci, a nie len tí, ktorí boli nominovaní, sú lídrami takpovediac v prvej línii. Náročnou úlohou päťčlennej komisie pod vedením veliaceho poddôstojníka veliteľstva 1.mb štábneho nadrotmajstra Martina NENDZU bolo vybrať spomedzi  ôsmich profesionálnych vojakov z priamo podriadených útvarov 1.mb toho najlepšieho z najlepších  v hodnostnej kategórii vojak a poddôstojník.  Rozhodovanie komisie, ako aj samotný výber bol založený na náročnosti, prísnosti a objektivite. Profesionálni vojaci museli v prvom rade splniť základné kritéria, ktoré boli určené  pre zaradenie do výberu. Okrem splnenia základných kritérií sa hodnotili i doplnkové kritéria.

 Pri rozhodovaní sa komisia riadila pravidlami určených programom pre výber najlepšieho vojaka mužstva a poddôstojníka, v súlade s etickým kódexom profesionálneho vojaka. Stať sa najlepším vo svojej kategórii si naozaj vyžaduje mnoho sebazapierania a poctivej práce. Rešpekt a dôvera neprichádzajú automaticky s hodnosťou či funkciou – ale naopak, je za tým tvrdá práca, získavanie skúsenosti a zásluh. Okrem odbornej znalosti a starostlivosti je najdôležitejšie ísť osobným príkladom.  

Aj napriek náročnosti a zdĺhavom rozhodovaní, komisia dospela k záverečným výsledkom a určila tých najlepších profesionálov vo svojich kategóriách. Spomedzi nominovaných profesionálnych vojakov sa najlepším vojakom v hodnostnej kategórii mužstvo stal slobodník Ing. Michal KORBEĽ a za najlepšieho  poddôstojníka komisia vybrala rotmajstra Mareka KAKALEJA obidvoch z 11. mechanizovaného práporu. Tým, ktorí si zaslúžili byť najlepšími úprimne blahoželáme a vedzme, že nie je dôležité, aby sme všetci konali presne to isté, ale dôležité je, aby sme všetci boli na jednej lodi a na tej lodi boli jeden tím.


Naši najlepší Naši najlepší Naši najlepší Naši najlepší

Autor: npor. Markéta GRÁCOVÁ , Foto: rtm. Pavol FRTÚS - Dátum: 19.11.2012
Čítanosť: 12200
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share