Preskocit navigáciu

Pozemné sily vyhlásili najlepšieho vojaka a poddôstojníka roka 2012


Pozemné sily vyhlásili najlepšieho vojaka a poddôstojníka roka 2012
ôsmykrát v histórii Ozbrojených síl SR sa 20. novembra 2012 na pôde veliteľstva 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch konal výber najlepšieho vojaka mužstva a poddôstojníka pozemných síl OS SR.
Komisia, ktorá zasadla pre výber najlepšieho vojaka mužstva a poddôstojníka PS OS SR mala neľahkú úlohu vybrať z pomedzi profesionálov toho najlepšieho, pretože charakter plnenia úloh svedčí o tom, že slovo PROFESIONÁLNY je v názve vojenskej profesie plným právom. Práve poddôstojnícky zbor je nosným pilierom ozbrojených síl, a toto prirovnanie je skutočne veľmi významné a dôstojné, pretože súčasní - budúci poddôstojníci, a nie len tí, ktorí boli nominovaní, sú lídrami takpovediac v prvej línii. Náročnou úlohou šesťčlennej komisie pod vedením veliaceho poddôstojníka veliteľstva 1.mb štábneho nadrotmajstra Martina Nendzu, ako zastupujúceho veliaceho poddôstojníka PS OS SR,  bolo vybrať spomedzi  dvanástich profesionálnych vojakov z priamo podriadených útvarov a jednotiek toho najlepšieho z najlepších  v hodnostnej kategórii mužstva a poddôstojníkov.  
Rozhodovanie komisie, ako aj samotný výber bol založený na náročnosti, prísnosti a objektivite. Kandidáti museli dosiahnuť služobné hodnotenie s výsledkom najmenej „dobrý“, z preskúšania PrV z pohybovej výkonnosti i preverení v streľbe z ručnej zbrane s hodnotením „výborný“ a samozrejme nesmeli im byť uložené žiadne disciplinárne opatrenia. V neposlednom rade boli hodnotení nekonečným množstvom doplnkových kritérií, ako jazyková spôsobilosť, reprezentácia OS SR, účasť v zahraničných operáciách atď.
Aj napriek náročnosti a zdĺhavom rozhodovaní, komisia dospela k záverečným výsledkom a určila tých najlepších profesionálov vo svojich kategóriách. Spomedzi nominovaných profesionálnych vojakov sa najlepším vojakom v hodnostnej kategórii mužstvo stal slobodník Ing. Michal Korbeľ a  za najlepšieho  poddôstojníka komisia vybrala rotmajstra Mareka Kakaleja, obidvoch z 11. mechanizovaného práporu Martin. Predmetné ocenenie je jedným z prostriedkov, ktorý napomáha stimulovať profesionálne konkurenčné prostredie v OS SR, tak ako ho definuje dlhodobý plán rozvoja OS SR. Individuálne ocenenie za príkladné plnenie služobných povinností zároveň posilní identifikáciu vojaka v ozbrojených silách, poskytne pozitívnu motiváciu a vzorový model pre služobne mladších vojakov. 

Pozemné sily vyhlásili najlepšieho vojaka a poddôstojníka roka 2012Pozemné sily vyhlásili najlepšieho vojaka a poddôstojníka roka 2012Pozemné sily vyhlásili najlepšieho vojaka a poddôstojníka roka 2012Pozemné sily vyhlásili najlepšieho vojaka a poddôstojníka roka 2012Pozemné sily vyhlásili najlepšieho vojaka a poddôstojníka roka 2012Pozemné sily vyhlásili najlepšieho vojaka a poddôstojníka roka 2012

Autor: šbnrtm. Martin Nendza , Foto: 1.mb - Dátum: 21.11.2012
Čítanosť: 12618
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share