Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SR


Veliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SR
      S cieľom vyhodnotiť splnenie cieľov a rozhodujúcich úloh uplynulého roka a objasniť ciele a rozhodujúce úlohy na výcvikový rok 2013, sa uskutočnilo 13. – 14. februára 2013 v Trenčíne a Lipovníku veliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SR.
      Zhromaždenia sa zúčastnili hlavní predstavitelia pozemných síl a pozvaní hostia. Okrem bývalého veliteľa pozemných síl generálmajora Jána Salaganiča, ktorý odovzdal velenie pozemným silám v mesiaci september, sa prvého dňa zhromaždenia zúčastnil i poverený veliteľ Síl výcviku a podpory plukovník gšt. Martin Stoklasa a hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš.
      Prvá časť veliteľského zhromaždenia sa uskutočnila 13. februára 2013 v priestoroch Posádkového klubu v Trenčíne. Po otvorení oficiálnej časti, veliteľ pozemných síl brigádny generál Ondřej Novosad najskôr vyhodnotil splnenie cieľov a rozhodujúcich úloh plnených pozemnými silami v roku 2012 a následne prítomným objasnil ciele a rozhodujúce úlohy pozemných síl na výcvikový rok 2013. Veliteľ pozemných síl vo svojom vystúpení zdôraznil, že pozemné sily majú za sebou náročný výcvikový rok, v ktorom sa v maximálnej možnej miere podieľali na plnení cieľov a hlavných úloh OS SR. Vo svojom vyhodnotení výcvikového roka zdôraznil nielen pozitíva, ale i rezervy v práci príslušníkov pozemných síl pri plnení úloh, ktoré sa v uplynulom roku vyskytli. „Stanovené ciele a z toho vyplývajúce úlohy sme museli plniť predovšetkým s použitím vnútorných zdrojov aj za cenu mimoriadnych opatrení“, povedal brigádny generál Ondřej Novosad.
      V prvej časti zhromaždenia vystúpil i generálmajor Ján Salaganič a hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš. Okrem vyhodnotenia úloh a objasnenia cieľov účastníkom veliteľského zhromaždenia bol vykonaný rozbor služobnej a pracovnej disciplíny a výsledkov vzniku škôd za uplynulý rok. Hlavní funkcionári pozemných síl boli tiež informovaní o spôsobe vystrojovania v OS SR a o vnútorných kontrolách hnuteľného majetku. Okrem toho odzneli i prednášky z doktrinálneho prostredia a z oblasti medzinárodného krízového manažmentu.
      Odborná časť veliteľského zhromaždenia sa konala na nasledujúci deň na posádkovom cvičisku Lipovník v blízkosti Topoľčian. Účastníkov zhromaždenia na tejto časti veliteľského zhromaždenia navštívil i náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek, sprevádzaný hlavným poddôstojníkom OS SR. Generálporučík Vojtek vo svojom vystúpení poďakoval príslušníkom pozemných síl za množstvo kvalitne odvedenej práce, za plnenie úloh v uplynulom výcvikom roku, ako aj za podporovanie spoločného úsilia celých ozbrojených síl SR. Zároveň sa pochvalne vyjadril i k plneniu úloh v oblasti medzinárodného, ale i domáceho krízového manažmentu. Okrem toho prítomným predstavil i smery ďalšieho rozvoja OS SR, ktoré budú nastavené tak, aby ozbrojené sily boli v budúcnosti efektívnejšie a flexibilnejšie.
      Účastníci veliteľského zhromaždenia boli metodicky usmernení v oblasti vykonávania telesnej prípravy vo výcvikovom roku 2013, ako aj s metódami výcviku taktickej prípravy a výcviku so zameraním na domáci krízový manažment.
      Odborná časť veliteľského zhromaždenia bola ukončená záverečným slovom veliteľa pozemných síl, v ktorom brigádny generál Ondřej Novosad hlavným funkcionárom pozemných síl poďakoval za splnenie úloh výcvikového roku 2012 a účastníkov veliteľského zhromaždenia vyzval k zodpovednému plneniu úloh v súlade s stanovenými cieľmi a rozhodujúcimi úlohami vo výcvikovom roku 2013.

Veliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SRVeliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl OS SR

Autor: Sekretariát velPS , Foto: Sekretariát velPS, 1. mb - Dátum: 14.02.2013
Čítanosť: 10134
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share