Preskocit navigáciu

"Deň 112" v spolupráci s 2. mechanizovanou brigádou


O poslaní ozbrojených síl SR v rámci integrovaného záchranného systému prednášali príslušníci prešovskej mechanizovanej brigády 11. februára v Prešove v rámci podujatia „Deň 112“.
Organizátorom podujatia bol Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu (ObÚ) Prešov spolu s oddelením koordinačného strediska integrovaného záchranného systému (IZS) s cieľom spropagovať linku tiesňového volania 112. Hlavným zámerom organizátorov bolo priblížiť fungovanie linky v praxi čo najširšej verejnosti. Propagáciu linky 112 a jej opodstatnenie prezentovali zástupcovia hlavných zložiek integrovaného záchranného systému (IZS) prešovského kraja a tiež ostatné sekundárne participujúce záchranné zložky, medzi ktoré patríme aj my - ozbrojené sily.
Každá participujúca zložka IZS prezentovala svoju dôležitú úlohu. Úlohu ozbrojených síl, v prešovskom kraji zastúpených 2. mechanizovanou brigádou (2.mb), objasnil širokej verejnosti nadporučík Stanislav Štefík a rotmajster Ivan Vološin. Profesionálni vojaci 2.mb informovali účastníkov prezentácie, medzi ktorými boli aj žiaci prešovských základných škôl, o okolnostiach aktívneho zapájania sa ozbrojených síl do IZS, o možnostiach pomoci obyvateľstvu a o technike a prostriedkoch, ktorými disponujú pre prípadne odstraňovanie následkov výnimočného alebo núdzového stavu a pri riešení mimoriadnych udalostí pri ochrane života, zdravia a majetku občanov.
Účastníci „Dňa 112“ mali možnosť vidieť zdokumentované doterajšie aktivity 2. mechanizovanej brigády v oblasti domáceho krízového manažmentu, kedy brigáda aktívne participovala pri odstraňovaní následkov povodní a obnovovaní cestných komunikácii v predchádzajúcom období.
„Dňa 112“ sa osobne zúčastnil aj veliteľ 2. mechanizovanej brigády plukovník Martin Michalko spolu s ďalšími významnými predstaviteľmi mesta Prešov.Autor: por. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: por. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ - Dátum: 11.02.2013
Čítanosť: 9962
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share