Preskocit navigáciu

V Topoľčanoch začala príprava na WILD LYNX 2013


V Topoľčanoch začala príprava na WILD LYNX 2013

Úvodná plánovacia konferencia ku komplexnému štábnemu nácviku „WILD LYNX 2013“ sa uskutočnila 21. februára 2013 v 1. mechanizovanej brigáde v Topoľčanoch.

 

Konferenciu riadil náčelník štábu veliteľstva 1. mechanizovanej brigády (mb) podplukovník Ľubomír Podhorec za prítomnosti veliteľa brigády plukovníka gšt. Jána Bujňáka, zástupcu veliteľa plukovníka Zoltána Iboša a príslušníkov veliteľstva Pozemných síl OS SR a veliteľstva prešovskej 2. mechanizovanej brigády.

 

V rámci programu konferencie sa účastníci oboznámili s organizačnou štruktúrou a špecifikáciou cvičenia pre jednotlivé pozície. Cieľom diskusie bolo vyšpecifikovať a analyzovať možné limitujúce faktory a riešenia problémov, ktoré by mohli počas cvičenia nastať. V závere konferencie zástupca veliteľa 1. mb plukovník Zoltán Iboš v mene veliteľa brigády stanovil ďalšie úlohy v nasledujúcom období. Podľa hodnotenia veliteľstva brigády príprava komplexného štábneho nácviku pokračuje podľa plánu a doteraz stanovené úlohy a ciele boli splnené.

 

Zámerom komplexného štábneho nácviku „WILD LYNX 2013“, ktoré sa bude konať v mesiaci jún 2013 v priestoroch Jaselských kasární v  Topoľčanoch, bude poskytnúť výcvikovú príležitosť zladiť počiatočnú spôsobilosť veliteľstva a štábu, precvičiť vybudovanie a rozvinutie miesta velenia, overiť funkčnosť systému C2SYS, overiť správnosť, reálnosť a použiteľnosť spracovaných štandardných operačných postupov a preveriť činnosti na varovné signály. Cieľom je demonštrovať svoju počiatočnú operačnú pripravenosť a zároveň vytvoriť podmienky, ktoré umožnia veliteľstvu 1. mb ako zodpovednému prvku za plnenie precvičiť a overiť požadované spôsobilosti mechanizovanej brigády.  


V Topoľčanoch začala príprava na WILD LYNX 2013 V Topoľčanoch začala príprava na WILD LYNX 2013 V Topoľčanoch začala príprava na WILD LYNX 2013 V Topoľčanoch začala príprava na WILD LYNX 2013

Autor: npor. Mgr. Markéta Grácová , Foto: npor. Mgr. Markéta Grácová - Dátum: 22.02.2013
Čítanosť: 6812
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share