Preskocit navigáciu

Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu


Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu

Za účasti všetkých deklarovaných súčastí pripravovanej 22. Mechanizovanej práporovej skupiny (22.mprsk) sa 6. marca na veliteľstve 2. mechanizovanej brigády v Prešove uskutočnila úvodná plánovacia konferencia pre prípravu a výstavbu tejto deklarovanej jednotky.

Veliteľ brigády plukovník Martin Michalko ocenil účasť všetkých koordinátorov súčastí budúcej 22.mprsk. „Som rád, že ste všetci prijali pozvanie na plánovaciu konferenciu osobitne preto, že tu vidím aj podporné súčasti, bez ktorých by sa príprava 22. mprsk len ťažko realizovala,“ povedal veliteľ brigády v úvode konferencie. Cieľom konferencie je podľa plukovníka Michalka navzájom sa spoznať, aby počas značne dlhého procesu prípravy deklarovanej jednotky dokázali všetci spolu efektívne kooperovať. „Je kľúčové, aby sme dokázali spoločne hľadať riešenia problémov v prípade nepredvídaných situácií, ktorých určite nebude málo,“ spresnil. Na záver vyjadril presvedčenie, že tento náročný projekt spoločne dotiahnu do úspešného konca.

Podplukovník Jozef Ivan oboznámil zúčastnených s jednotlivými bodmi konferencie, úzko súvisiacimi s doterajšou prípravou 22.mprsk, ako aj s výhľadom jej prípravy do ďalšieho obdobia. Ako prvý vystúpil riaditeľ Topografického ústavu (TOPÚ) plukovník Maroš Miškolci, ktorý poďakoval veliteľovi brigády za možnosť zapojiť Topografický ústav do prípravy certifikácie 22. mprsk. Široké možnosti využitia produktov TOPÚ predstavil kapitán Miroslav Antal. Zúčastneným priblížil akú náročnosť požiadaviek na vizualizáciu môžu od TOPÚ požadovať s využitím v príprave či samotnom procese certifikačného cvičenia. Zameral sa na podrobnosť zákresov taktickej situácie, analýzy viditeľnosti možných presunov, vizualizáciu vhodných priestorov na činnosti podľa požiadaviek cvičiacej jednotky, či naopak na zaznamenanie terénnych prekážok, pohybujúcich sa objektov (napr. militantov) matematickými metódami, ktoré prinášajú hodnovernejší vizuálny výsledok oproti bežnej mape.

Možnosti simulačných technológii s dôrazom na systém MILES 2000, ktorý bude využívaný počas prípravy a certifikácie predstavil kapitán Ľubomír Guľaš z Odboru simulačných technológií Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť. Predstavil tiež možnosti centra vo vzdelávaní jednotlivcov z pripravujúcich sa jednotiek práve v oblasti práce so softvérovými aplikáciami, ktoré napomáhajú pri sledovaní výstupov prípravy certifikačného cvičenia a požadovaných výstupov všetkých článkov 22.mprsk v reálnom čase podľa plánovacích štandardov NATO. Rovnako dal zúčastneným do pozornosti personálne, materiálne a časové limity odboru simulačných technológií, s ktorými je pri reálnom plánovaní nutné rátať.

V ďalšej časti konferencie jednotliví koordinátori oboznámili zástupcu veliteľa brigády plukovníka Jána Parimuchu s doterajšou prípravou vlastnej súčasti 22.mprsk a splnením čiastkových úloh požadovaných v zmysle Prílohy A- Synchronizačnej matice k Operačnému plánu veliteľa 2.mb pre 22.mprsk. Veliteľ 22. mechanizovaného práporu podplukovník Ľubomír Rapco si od koordinátorov súčastí 22.mprsk vypočul s akými problémami každá súčasť zápasí, aké sú vyhliadky na ich elimináciu, čo má v konečnom dôsledku vplyv na splnenie úloh prípravy 22.mprsk ako celku. Účastníci konferencie identifikovali viacero problémov spojených so samotným procesom prípravy deklarovanej jednotky, išlo hlavne o otázky personálnej obsadenosti, využívania pohonných hmôt na výcvik, chýbajúceho materiálneho zabezpečenia v niektorých oblastiach a tiež jazykovej pripravenosti personálu, keďže jednotka môže byť potencionálne nasadená v medzinárodnom prostredí pod velením NATO.

Na záver konferencie si zúčastnené súčasti dohodli systém a formu informačného toku v ďalšej príprave 22mprsk. Proces prípravy takého objemného celku, akou je 22.mprsk, je jednoznačne kľúčová nadväznosť úloh v presnom poradí. Pri takej veľkej skupine, ktorá je zložená z rôznych súčasti OS SR, je informovanosť najdôležitejšia.

Celý štáb 22. mechanizovanej práporovej skupiny si svoju vycvičenosť overí najbližšie v priestoroch Odboru simulačných technológii v Lešti počas komplexného štábneho nácviku v apríli tohto roka.


Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 1Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 1Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 1Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 1Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 2Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 2Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 2Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 2Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 3Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 3Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 3Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 3Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 4Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 4Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 4Príprava deklarovanej jednotky si vyžaduje efektívnu kooperáciu 4

Autor: npor.Téglašiová - 2.mb , Foto: npor. Téglašiová - 2.mb - Dátum: 06.03.2013
Čítanosť: 6685
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share