Preskocit navigáciu

Velitežská príprava velitežov rôt a ich zástupcov


Velitežská príprava velitežov rôt a ich zástupcov

        Vojenský plánovací proces na stupni rota bol témou velitežskej prípravy velitežov rôt a ich zástupcov 1.mb, ktorá sa uskutočnila  v  dňoch 26. - 27. marca v  priestoroch posádkového klubu 1. mechanizovanej brigády v Topožčanoch.

       Zástupca veliteža 1. mb plukovník Zoltán Iboš, ktorý bol riadiacim zamestnania, kládol najväčší dôraz na dôslednú osobnú prípravu cvičiacich, spracovanie východiskových dokumentov nadriadeného operačného veliteža, ako aj splnenie ciežov zamestnania. Samotnému skupinovému cvičeniu predchádzalo dôsledné písomné preskúšanie z úrovne znalosti v oblasti taktickej prípravy, operačného plánovania, vojenskej terminológie, ako aj grafického vyjadrovania.

       Ciežom prípravy bolo zdokonali, zjednoti a precviči vedomosti velitežov rôt a zástupcov velitežov rôt v oblasti plánovacieho procesu na stupni rota a zdokonali ich spôsob vyjadrovania a verbálneho prejavu pri prezentovaní svojho zámeru.

„Dôslednos a kvalita zamestnaní prípravy vojenských lídrov na všetkých stupňoch velenia musí by našou prioritou“, poznamenal na záver zamestnania plukovník Iboš, ktorý len pripomenul filozofiu veliteža 1.mb v plnení úloh aktuálneho výcvikového roka.


Velitežská príprava velitežov rôt a ich zástupcovVelitežská príprava velitežov rôt a ich zástupcovVelitežská príprava velitežov rôt a ich zástupcovVelitežská príprava velitežov rôt a ich zástupcovVelitežská príprava velitežov rôt a ich zástupcovVelitežská príprava velitežov rôt a ich zástupcov

Autor: npor. Mgr. Markéta Grácová , Foto: npor. Mgr. Markéta Grácová - Dátum: 27.03.2013
Čítanos: 6621
Verzia pre tlač

Skoči na menu
Share