Preskocit navigáciu

Porada veliteľa brigády


Porada veliteľa brigády

Úlohy, ktoré stoja pred príslušníkmi 2. mechanizovanej brigády a vyhodnotenie splnenia doterajších úloh boli témou porady veliteľa 2. mechanizovanej brigády, ktorá sa konala 30. apríla 2013 v priestoroch vojenského objektu práporu logistickej podpory Prešov.
Poradu s veliteľmi priamo podriadených práporov, rôt a náčelníkmi odborov a oddelení veliteľstva 2. mechanizovanej brigády viedol veliteľ 2. mechanizovanej brigády plukovník Martin Michalko.
V prvej časti veliteľ brigády vyhodnotil plnenie úloh v súlade s Plánom prípravy brigády na tento výcvikový rok a vyhodnotil splnenie úloh, ktoré stanovil na predchádzajúcej porade.
V ďalšej časti veliteľ brigády s podriadenými veliteľmi riešil otázky prípravy rozhodujúceho zamestnania tohto výcvikového roku – taktického cvičenia 22. mechanizovanej práporovej skupiny. Ďalšími prerokovanými bodmi boli otázky efektivity vynakladania finančných prostriedkov, čerpanie pohonných hmôt a spôsob vykonávania služobnej telesnej prípravy príslušníkov 2. mechanizovanej brigády. V poobedňajších hodinách veliteľ brigády informoval prítomných o záveroch zo zasadania Vojenskej rady veliteľa pozemných síl a v závere stanovil priority a úlohy do nastávajúceho obdobia.


Porada veliteľa brigády

Autor: mjr. Jozef MICHALOV , Foto: mjr. Jozef MICHALOV - Dátum: 03.05.2013
Čítanosť: 6940
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share