Preskocit navigáciu

Trojdňový komplexný štábny nácvik WILD LYNX 2013 sa začal


Trojdňový komplexný štábny nácvik WILD LYNX 2013 sa začal
V súlade s plánom prípravy veliteľstva a štábu a jednotiek 1. mechanizovanej brigády (mb) sa v priestoroch stálej dislokácie Jaselských kasárni dňom 11. júna začal trojdňový komplexný štábny nácvik WILD LYNX 2013 na tému „Mechanizovaná brigáda vo vojenskom ťažení NATO na podporu mieru“ pod velením veliteľa 1.mb plukovníka generálneho štábu Jána Bujňáka.
Zámerom cvičenia v priebehu troch dníbude poskytnúť výcvikovú príležitosť, zladiť počiatočnú spôsobilosť veliteľstva a štábu, precvičiť vybudovanie a rozvinutie miesta velenia, overiť funkčnosť systému C2SYS, overiť správnosť, reálnosť a použiteľnosť spracovaných štandardných operačných postupov a preveriť činnosti na varovné signály. Cieľom je demonštrovať svoju počiatočnú operačnú pripravenosť a zároveň vytvoriť podmienky, ktoré umožnia veliteľstvu 1. mb ako zodpovednému prvku za plnenie precvičiť a overiť požadované spôsobilosti mechanizovanej brigády. 
V rámci programu prvého dňa štábneho nácviku bolo oboznámiť takmer 170 cvičiacich z prispievajúcich súčastí OS SR s témou, učebnými úlohami, ako aj s cieľmi a priebehom zamestnania, s organizačnou štruktúrou a špecifikáciou cvičenia pre jednotlivé pozície. Dôležitou súčasťou bolo predstavenie hlavného miesta velenia, hlavných funkcionárov cvičenia, účastníci boli poučení nielen o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ale zároveň poučení o radiačnej a chemickej ochrane a zodolnených miestach v rámci cvičného priestoru.
Popoludňajšie hodiny patrili príprave a predstaveniu brífingu I. STARTEX, ktorým boli účastníci oboznámení o nepriateľovi, o jeho pravdepodobnom zámere činnosti, o prijatí rozhodujúcich opatreniach po odborných oblastiach, ďalej s charakteristikou nastávajúcej operácie a v závere stanoviť metódu, formu plánovania a spôsob vydávania úloh podriadeným.
Po náročnom dni vo večerných hodinách veliteľ mechanizovanej brigády zhodnotil situáciu, typ a priestor nastávajúcej operácie, prvotný zámer veliteľa a časový harmonogram. Zároveň bola vykonaná analýza rozkazu nadriadeného, analýza hrozieb a prostredia v spravodajskej príprave, ako aj určenie stanovenej, vyplývajúcej a konkrétnej úlohy. K vydaniu varovného rozkazu bolo potrebné účastníkmi cvičenia pochopiť a určiť obmedzenia zahrnuté v schéme manévru, následne stanoviť kritické údaje a dohady, zhodnotiť riziká, stanoviť prvotné požiadavky veliteľa na kritické informácie, predpripraviť a schváliť predefinovanú úlohu, vylepšiť počiatočný zámer veliteľ, ako aj prehodnotiť fakty a odhady.

Trojdňový komplexný štábny nácvik WILD LYNX 2013 sa začalTrojdňový komplexný štábny nácvik WILD LYNX 2013 sa začalTrojdňový komplexný štábny nácvik WILD LYNX 2013 sa začalTrojdňový komplexný štábny nácvik WILD LYNX 2013 sa začalTrojdňový komplexný štábny nácvik WILD LYNX 2013 sa začalTrojdňový komplexný štábny nácvik WILD LYNX 2013 sa začalTrojdňový komplexný štábny nácvik WILD LYNX 2013 sa začal

Autor: DSV , Foto: DSV - Dátum: 11.06.2013
Čítanosť: 8084
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share