Preskocit navigáciu

Cvičiaci náročným úlohám z WILD LYNX 2013 nepodľahli ani počas druhého dňa


Cvičiaci náročným úlohám z WILD LYNX 2013 nepodľahli ani počas druhého dňa
Streda 12. jún, druhý deň cvičenia, kedy sa trojdňový komplexný štábny nácvik WILD LYNX 2013 viac približuje k reálnemu nasadeniu.
Základnou charakteristikou cvičného priestoru je mapa operácie, ktorá znázorňuje fiktívne štáty. Priestor je premietnutý do reálnej mapy, do oblasti Strednej a Východnej Európy. K zreálneniu operačného prostredia s typickými geografickými, demografickými a industriálnymi podmienkami operačného priestoru je potrebné dodržať určité obmedzenia. Priestor nasadenia je rozdelený na krajiny, ktoré sú v krízovej situácii najviac ohrozené s najvyšším zdrojom narastajúceho konfliktu, priestory nasadenia síl NATO a ďalšie susediace štáty, ktoré sú menej ohrozené a nemajú zásadný vplyv na činnosť jednotiek NATO. Prvotným prejavom krízy je nárast utečencov, situácia je dlhodobo neudržateľná, nie je možné zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb, dochádza k násilnostiam a ku kriminálnym aktivitám. Celkovú situáciu zhoršuje aj vysoko nehostinné prostredie, obrovské vzdialenosti, zlý stav pozemných komunikácií, vysoké denné teploty, záplavy v období dažďov a nedostatok vody. Cieľom bude na základe požiadania velenia NATO, aby určené jednotky členských štátov NATO, vrátane Slovenskej republiky, prevzali zodpovednosť nad priestorom,  aby  zabezpečili vstupné podmienky na návrat k mierovému životu, ďalej zabezpečili pomoc medzinárodným spoločenstvám pri distribúcií medzinárodnej pomoci v prospech obyvateľstva a bezpečnosť v utečeneckých táboroch.  
V dopoludňajších hodinách hlavné miesto velenia navštívil veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (PS OS SR) brigádny generál Ondřej Novosad. Veliteľ topoľčianskej brigády plukovník gšt. Ján Bujňák informoval veliteľa PS OS SR o priebežnom plnení úloh. Brigádneho generála oboznámil s charakteristikou operácie, o pravdepodobnom zámere a činnosti nepriateľa, s časovými a priestorovými vymedzeniami, ako aj prvotnými kalkuláciami.
V rámci cvičenia dnes absolvovala desiatka cvičiacich rekognoskačný let Mi-17, s cieľom zistiť situáciu v krízovej oblasti fiktívnych susedných štátov. Výstupom stredajšieho dňa bolo spresniť odhady a priebežné výsledky, vykonať analýzy rozkazu a usmernení nadriadeného veliteľa pre určenie stanovených a vyplývajúcich úloh. Úlohy sú jasne definované a viditeľné aktivity sú pre cvičiacich a jednotky stanové tak, aby boli v súlade s plnením ďalších úloh.
Najdôležitejšou je rozhodujúca úloha, z ktorej vyplývajú konkrétne požiadavky. Ich splnenie je kľúčové pre špecifikáciu ďalších úloh, ktorých vyriešenie je nevyhnutné pre úspešné zvládnutie misie.
 

Cvičiaci náročným úlohám z WILD LYNX 2013 nepodľahli ani počas druhého dňaCvičiaci náročným úlohám z WILD LYNX 2013 nepodľahli ani počas druhého dňaCvičiaci náročným úlohám z WILD LYNX 2013 nepodľahli ani počas druhého dňaCvičiaci náročným úlohám z WILD LYNX 2013 nepodľahli ani počas druhého dňaCvičiaci náročným úlohám z WILD LYNX 2013 nepodľahli ani počas druhého dňaCvičiaci náročným úlohám z WILD LYNX 2013 nepodľahli ani počas druhého dňaCvičiaci náročným úlohám z WILD LYNX 2013 nepodľahli ani počas druhého dňaCvičiaci náročným úlohám z WILD LYNX 2013 nepodľahli ani počas druhého dňa

Autor: DSV , Foto: DSV - Dátum: 12.06.2013
Čítanosť: 6666
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share