Preskocit navigáciu

PLAVÁ LAVÍNA preverí ženistov zo štyroch krajín - avízo


PLAVÁ LAVÍNA preverí ženistov zo štyroch krajín - avízo
Od 9. septembra do 13. septembra 2013 sa na území Slovenskej republiky uskutoční mnohonárodné vojenské cvičenie „BLONDE AVALANCHE 2013 (PLAVÁ LAVÍNA 2013)“, za aktívnej účasti dôstojníkov a vojakov zo štyroch partnerských krajín Maďarska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny združených v projekte mnohonárodného ženijného práporu (MN žpr) TISA. Témou cvičenia je „Plnenie úloh mnohonárodným ženijným práporom Tisa v krízovej situácii spôsobenej povodňami na území Slovenskej republiky“.
 
V rámci projektu TISA sa každoročne uskutočňujú cvičenia jednotiek partnerských krajín vždy v aktuálnej predsedníckej krajine. V tomto roku je v projekte TISA Slovenská republika predsedníckou krajinou a zároveň veliacou krajinou mnohonárodného ženijného práporu TISA.
 
Cvičenie sa uskutoční v priestoroch simulačného centra Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a v priestoroch cvičiska Váh ženijného práporu Pozemných síl Sereď. Predsedom riadiacej skupiny projektu TISA je prvý zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálmajor Miroslav Kocian.
 
Projekt TISA predstavuje efektívnu formu vzájomnej pomoci medzi partnerskými krajinami participujúcimi v tomto projekte, v prípade živelných katastrof, prostredníctvom spoločného práporu.
 
Mnohonárodný ženijný prápor „TISA“ vznikol na základe medzivládnej dohody podpísanej 18. januára 2002 v Budapešti medzi vládami Maďarskej republiky, Rumunska, Slovenskej republiky a Ukrajiny, ktorého základným poslaním je poskytovať pomoc miestnemu civilnému obyvateľstvu a zúčastňovať sa na znižovaní škôd pri katastrofách v povodí rieky Tisy. Na účely tejto dohody pojem „katastrofa“ znamená záplavy alebo situáciu mimoriadneho rozsahu zapríčinenú nepredvídateľnými technologickými udalosťami, ktorá ohrozuje životy, zdravie a majetok alebo predstavuje ich bezprostredné ohrozenie.
 
Mnohonárodný prápor môže byť v prípade potreby nasadený pri zmierňovaní následkov katastrofy na základe žiadosti jednej zo zmluvných strán, na území štátu ktorej došlo ku katastrofe alebo existuje reálne nebezpečenstvo, že k takejto katastrofe dôjde. Prápor je zložený z mnohonárodného veliteľstva práporu a národných jednotiek tzv. modulov. Početný stav práporu nepresiahne 800 osôb, teda početný stav národnej jednotky začlenenej do práporu nesmie prekročiť 200 osôb, avšak vo výkonnej ženijnej jednotke musí byť najmenej 100 osôb. Za OS SR sily a prostriedky do MN žpr „TISA“ vyčleňuje ženijný prápor Pozemných síl OS SR Sereď.
 
Prápor je schopný vykonávať: prieskum (zisťovanie rozsahu ohrozenia, podmienky plnenia humanitárnych operácií), odstraňovanie následkov povodní (spevňovanie brehov riek, priama záchrana osôb a majetku, evakuácia osôb a majetku z ohrozených oblastí, čistenie ciest, odstraňovanie spadnutých stromov, základné potápačské operácie a výstavba náhradných mostov) alebo iných situácií výnimočného rozsahu spôsobených nepredvídanými ekologickými udalosťami.
 
V rámci cvičenia „Blond Avalanche 2013“ veliteľstvo Pozemných síl OS SR organizuje pre zástupcov médií vo štvrtok 12. septembra 2013 v čase od 09,00 hod. na cvičisku Váh ženijného práporu Pozemných síl v Seredi ukážky z cvičenia za účasti funkcionárov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a zástupcov Ozbrojených síl zúčastnených krajín. V rámci programu sa uskutočnia dynamické ukážky a to konkrétne: záchrana topiaceho, prevoz osôb, materiálu, techniky, ďalej stavba nornej steny, ukážka spracovania dreva a rezania drevených prvkov a ukážka premosťovacích spôsobilostí. Súčasťou programu budú statické ukážky vojenskej techniky a materiálu.
 
V ten istý deň o 12,20 hod. sa na Námestí Slobody v Seredi uskutoční slávnosté ukončenie cvičenia a symbolické odovzdanie štafety budúcemu organizátorovi cvičenia Blonde Avalanche, ktoré sa v roku 2014 bude realizovať pod velením Ukrajiny, ktorá bude od januára projektu TISA predsedať. Účasť zástupcov médií na toto slávnostné podujatie je vítaná.
 
Účasť zástupcov médií na ukážkach je podmienená akreditáciou, v ktorej požadujeme uviesť meno a priezvisko, názov redakcie a telefonický kontakt. Akreditáciu prosíme zaslať na e-mailovú adresu: hovorca.ossr@mil.sk do 11. septembra 2013 do 12.00 hod.


Autor: mjr. Milan Vanga , Foto: ilustačné foto - Dátum: 05.09.2013
Čítanosť: 4867
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share