CREVAL tím preveroval pripravenosť 22. mechanizovanej práporovej skupiny


S cieľom zhodnotiť pripravenosť 22. mechanizovanej práporovej skupiny (22. mprsk) na jej bojové použitie sa 17. septembra v Michalovciach uskutočnila 1. fáza previerky CREVAL (Combat Readiness Evaluation – vyhodnotenie bojovej pripravenosti).

Na spoločnom nástupe najprv inšpekčný tím pod vedením plukovníka Miroslava Hatalu skontroloval výbavu všetkých vojakov zaradených do 22. mprsk a neskôr si vypočul doklad pripravenosti od jej veliteľa podplukovníka Ľubomíra Rapca. Keďže obsahom prvej fázy je tzv. „in barracks inspection – inšpekcia v kasárňach“, inšpektori sa zamerali na kontrolu úplnosti techniky, materiálu a dokumentácie. Na regulárny priebeh previerky dohliadali pozorovatelia NATO z Turecka a Dánska.

Previerka CREVAL bude pokračovať 7. - 9. októbra vo výcvikovom priestore Lešť, na práporovom taktickom cvičení 22. mprsk s bojovou streľbou. Po jej úspešnom absolvovaní bude jednotka počas rokov 2014 a 2015 tvoriť zálohu nasaditeľných síl NATO v zmysle Cieľov síl, ktoré ozbrojené sily plnia v rámci záväzku Slovenskej Republiky ako člena Severoatlantickej aliancie.Autor: npor. Michal Vajda, 22.mpr - Dátum: 18.09.2013
Čítanosť: 4083
Verzia pre tlač

Skočiť na menu