Preskocit navigáciu

SLOVAK ENDEAVOR 2013 je o interoperabilite, schopnosti prípravy a riadení


SLOVAK ENDEAVOR 2013 je o interoperabilite, schopnosti prípravy a riadení

Cvičenie SLOVAK ENDEAVOR 2013, ktoré úzko súvisí s medzinárodným vojenským cvičením Veliteľstva síl USA v Európe pod názvom COMBINED ENDEAVOR 2013, začalo 23. septembra na pôde Jaselských kasárni a cvičiaceho levického práporu svoju vykonávaciu fázu.

Scenár cvičenia tvorí šesť špecifických modulov, ktoré sú vydané na podporu plánovania a vykonania samotného cvičenia. Jeho štruktúra je navrhnutá tak, aby jednotlivé výcvikové úlohy cvičenia boli splnené. Prvým zo šiestich modulov je strategická situácia, ktorá zahŕňa všeobecnú situáciu, vrátane hlavných predstaviteľov z priestoru nasadenia, historický vývoj, politickú, ekonomickú, kultúrnu a humanitárnu situáciu. Modul číslo dva sa zaoberá priestorom operácie obsahujúci informácie o regióne slúžiace na podporu strategického hodnotenia a operačného plánovania. Tieto informácie taktiež zahŕňajú obmedzenia, limity a vymedzenie priestoru zodpovednosti.

Strategickým vývojom situácie sa zaoberá v poradí tretí modul scenára cvičenia. Popisuje vývoj situácie, pričom sa opiera o závery z rokovaní medzinárodných a vojenských spoločenstiev. Modul číslo štyri poskytuje aktuálne informácie a dáta, ktoré sú nevyhnutné k plánovaniu samotnej operácie, vrátane spresnenia stavu a pripravenosti cvičiacich jednotiek levického práporu v priestore nasadenia. Posledným zo šiestich modulov je vykonanie operácie, kde obsiahnuté informácie sú nevyhnutné k jednotnému pochopeniu situačného prehľadu o bojisku.

Požadovaným cieľom cvičenia SLOVAK ENDEAVOR 2013 pre topoľčiansku brigádu je precvičenie vykonania stabilizačnej operácie podpornými jednotkami levického práporu podľa noriem NATO s použitím nástroja JEMM. Závoreň otestuje interoperabilitu nových, ale aj zavedených systémov, procesov, nástrojov a postupov v OS SR, čím overí ich použitie v OS SR a vytvorí tak podmienky pre zavedenie moderného a distribuovaného spôsobu vedenia vojenského cvičenia.


SLOVAK ENDEAVOR 2013 je o interoperabilite, schopnosti prípravy a riadení SLOVAK ENDEAVOR 2013 je o interoperabilite, schopnosti prípravy a riadení SLOVAK ENDEAVOR 2013 je o interoperabilite, schopnosti prípravy a riadení SLOVAK ENDEAVOR 2013 je o interoperabilite, schopnosti prípravy a riadení SLOVAK ENDEAVOR 2013 je o interoperabilite, schopnosti prípravy a riadení SLOVAK ENDEAVOR 2013 je o interoperabilite, schopnosti prípravy a riadení SLOVAK ENDEAVOR 2013 je o interoperabilite, schopnosti prípravy a riadení

Autor: npor. Mgr. Markéta Grácová , Foto: npor. Mgr. Markéta Grácová, por. Mgr. Katarína Šrámková - 13.mpr - Dátum: 23.09.2013
Čítanosť: 4935
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share