Pozemné sily nacvičujú bojovú pohotovosť


Pozemné sily nacvičujú bojovú pohotovosť
Komplexný nácvik uvádzania síl do pohotovosti, bojovej pohotovosti a opatrení na ochranu síl absolvujú v dňoch 23. - 25. septembra príslušníci Veliteľstva pozemných síl a ich podriadených zväzkov a útvarov.
 
Podľa námetu niektoré krajiny južnej a východnej Európy prestali rešpektovať stanovené limity pre konvenčné ozbrojené sily. V posledných mesiacoch došlo k zhoršeniu vzťahov medzi fiktívnym štátom „Červený“ a Slovenskou republikou. Neochota "Červeného" pristúpiť na mierové rokovanie v sporných otázkach v regióne, ako i jeho kroky, vytvárajú situáciu, ktorá postupne smeruje k ozbrojenému konfliktu. Na základe zhoršovania sa vzájomných vzťahov, neochotou „Červeného“ riešiť vzniknutú situáciu politickými rokovaniami, zasadla 17. septembra Bezpečnostná rada SR, ktorá prijala  uznesenie na riešenie situácie.
 
Takto nasimulovaná mimoriadna situácia je námetom nácviku, ktorého cieľom je preveriť činnosť Veliteľstva pozemných síl a podriadených zväzkov a útvarov pozemných síl pri uvádzaní do pohotovosti a bojovej pohotovosti v čase vojny a vojnového ohrozenia. Počas nácviku je precvičovaná aj činnosť pri realizácii opatrení na ochranu síl. Nácvik pohotovosti má za úlohu nielen preverenie plnenia časových noriem stanovených predpisom, ale i kontrolu spracovanej dokumentácie, jej zladenie na všetkých stupňoch velenia a precvičenie informačného toku pri odovzdávaní a prijímaní rozkazov, nariadení, hlásení a správ.
 Pozemné sily nacvičujú bojovú pohotovosť Pozemné sily nacvičujú bojovú pohotovosť

Autor: Sekretariát Vel PS , Foto: Sekretariát Vel PS - Dátum: 25.09.2013
Čítanosť: 5912
Verzia pre tlač

Skočiť na menu