Preskocit navigáciu

Topoľčianska brigáda oslavuje 11 rokov svojho vzniku


Topoľčianska brigáda oslavuje 11 rokov svojho vzniku

Slávnostným nástupom 1. októbra v Topoľčanoch oslávili profesionálni vojaci a zamestnanci 11. výročie vzniku 1. mechanizovanej brigády.

 

Veliteľ brigády plukovník gšt. Ján Bujňák počas nástupu na pôde práporu logistickej podpory vyzdvihol podiel každého jednotlivca, ktorý sa podieľal na úspešnom plnení úloh 1. mechanizovanej brigády. Podľa veliteľa možno 11 rokov histórie brigády, ktorá bola koncipovaná ako moderná súčasť našich ozbrojených síl so štruktúrou kompatibilnou s jednotkami ostatných armád NATO, nazvať dobou s názvom „kus tvrdo vykonanej práce".

 

„Prijať zodpovednosť nie je vždy ľahké a samozrejmé. Nezáleží pritom na hodnosti, alebo funkčnom zaradení. Všetci vytvárame jeden celok, naša činnosť zapadá do seba ako súkolie. Dôkladná príprava, vzdelávanie a snaha o sebazdokonaľovanie, objektívne prináša nárast spôsobilostí a schopnosť plniť stanovené úlohy,“ povedal Bujňák vo svojom vystúpení pred nastúpenými jednotkami. Podľa veliteľa je v tejto súvislosti treba zdôrazniť dve slová - príprava a pripravenosť. „Podobné slová, rozdielny výklad, spoločná cesta. Príprava a výcvik sú dôležitou súčasťou každodenného života nás - profesionálnych vojakov. Sústreďujeme pozornosť na získanie zručností, ktoré rozvíjajú jednotlivca, vytvárajú vyvážený kolektív, súdržnosť a umožňujú dôverovať nielen sebe samému, ale spoľahnúť sa jeden na druhého. Preto mi dovoľte vyjadriť za všetkých tu prítomných, že máme byť načo pyšní, ale zároveň vieme, že je potrebné odviesť ešte veľa práce, aby sme budúcnosť topoľčianskej brigády nastavili lepšie a efektívnejšie,“ dodal na záver Bujňák.

 

Počas slávnostného nástupu veliteľ brigády vyhlásil personálny rozkaz k ustanoveniu do funkcie zástupcu veliteľa práporu logistickej podpory majora Stanislava Križana a vybraných príslušníkov 1. mechanizovanej brigády ocenil vojenskými medailami. Pri príležitosti 20. výročia vzniku ozbrojených síl SR veliteľ brigády odovzdal pamätnú medailu aj predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milanovi Belicovi, PhD, primátorovi mesta Topoľčian Ing. Petrovi Balážovi, primátorovi mesta Partizánske Doc. PaedDr. Jozefovi Božikovi, PhD, primátorovi mesta Nováky Ing. Petrovi Šimkovi a predsedovi Zväzu vojakov SR – klub Topoľčany pplk. v.v. RSDr. Jánovi Poliačikovi za mimoriadne dobrú spoluprácu a ústretový prístup s veliteľstvom topoľčianskej brigády.

 

Ocenení hostia vo svojich vystúpeniach zdôraznili dôležitosť a význam pôsobenia 1. mechanizovanej brigády ako súčasti ozbrojených síl v meste Topoľčany. Zároveň veliteľovi brigády vyjadrili úprimné poďakovanie za ocenenie, ktoré prijali s veľkou cťou a jubilujúcej brigáde a celým ozbrojeným silám zaželali úspešné kroky v budúcich rokoch.

 


Topoľčianska brigáda oslavuje 11 rokov svojho vznikuTopoľčianska brigáda oslavuje 11 rokov svojho vznikuTopoľčianska brigáda oslavuje 11 rokov svojho vznikuTopoľčianska brigáda oslavuje 11 rokov svojho vznikuTopoľčianska brigáda oslavuje 11 rokov svojho vznikuTopoľčianska brigáda oslavuje 11 rokov svojho vznikuTopoľčianska brigáda oslavuje 11 rokov svojho vznikuTopoľčianska brigáda oslavuje 11 rokov svojho vznikuTopoľčianska brigáda oslavuje 11 rokov svojho vznikuTopoľčianska brigáda oslavuje 11 rokov svojho vznikuTopoľčianska brigáda oslavuje 11 rokov svojho vzniku

Autor: npor. Mgr. Markéta Grácová , Foto: npor. Mgr. Markéta Grácová, rtm. Pavol Frtús - Dátum: 01.10.2013
Čítanosť: 4956
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share