Preskocit navigáciu

Pracovná návšteva prešovskej brigády


Pracovná návšteva prešovskej brigády

V priestoroch veliteľstva 2. mechanizovanej brigády sa dňa 4. októbra uskutočnilo pracovné stretnutie veliteľstva brigády s 1. zástupcom náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíkom Petrom Gajdošom a veliteľom pozemných síl OS SR brigádnym generálom Ondřejom Novosadom.
 Na úvod veliteľ brigády plukovník Martin Michalko privítal vzácnych hostí a zároveň im prezentoval aktuálnu štruktúru celej brigády, vrátane priamo podriadených práporov a jednotiek a hlavné ciele a úlohy výcvikového roku 2013.
 Generálporučík Peter Gajdoš sa živo zaujímal o aktuálne plnené úlohy, priebeh a intenzitu jednotlivých výcvikov, ďalej sa podrobne venoval personálnej naplnenosti jednotiek brigády a možnostiam navýšenia ich počtov regrutáciou nových príslušníkov z dôvodu skvalitnenia výcvikov, či už v rámci úloh domáceho i medzinárodného krízového manažmentu.
 „Moja prítomnosť tu nie je len o tom, aby som si vypočul problémy, s ktorými sa tu stretávate. Beriem ich na vedomie a budem sa nimi v čo najväčšej miere zaoberať“, dodal generálporučík Gajdoš.
 Na záver sa poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a organizácii tohto pracovného stretnutia a zaželal všetkým veľa úspechov a pracovného elánu pri plnení úloh, ktoré ešte stoja pred príslušníkmi brigády v tomto výcvikovom roku.
1. zástupca náčelníka GŠ v uplynulom týždni navštívil všetky podriadené prápory a jednotky 2. mechanizovanej brigády nielen v posádke Prešov, ale aj v Michalovciach a Trebišove.


Pracovná návšteva prešovskej brigády Pracovná návšteva prešovskej brigády Pracovná návšteva prešovskej brigády

Autor: npor. Ing. Jaroslav Melega , Foto: npor. Ing. Jaroslav Melega - Dátum: 07.10.2013
Čítanosť: 4194
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share