Preskocit navigáciu

Batéria podpory velenia nacvičovala ochranu štátnej hranice


Batéria podpory velenia nacvičovala ochranu štátnej hranice

    Na posádkovom cvičisku Biela Hora pri Michalovciach sa 11. - 12. novembra uskutočnilo odborno-taktické cvičenie príslušníkov batérie podpory velenia na tému Použitie jednotiek samohybného delostreleckého oddielu pri ochrane štátnej hranice. Na výcvik dohliadal  zástupca veliteľa oddielu major Stanislav Šraga.  

    Hlavným cieľom odborno-taktického cvičenia bolo prostredníctvom imitačných situácií viesť veliteľov a cvičiacich k rýchlym a adekvátnym rozhodnutiam pri riešení vzniknutých situácií. Námetom odborno-taktického cvičenia bola simulácia ohrozenia štátnej hranice a to prechodom nelegálnych migrantov z imaginárnej krajiny Eridánia do západných a juhozápadných krajín.

    V rámci cvičenia príslušníci batérie podpory velenia, ktorým velil kapitán Radoslav Oláh, prevzali úlohy na základe operačného rozkazu. Ich úlohou v spolupráci s príslušníkmi hraničnej a cudzineckej polície v maximálnej miere zamedziť prenikaniu nelegálnych migrantov na územie SR. Vykonávať kontroly osôb a techniky v prihraničnom pásme s úlohou zaistiť nelegálne zbrane, chemické látky a podozrivé osoby. Podieľať sa na pomoci civilnému obyvateľstvu a vojenskou prítomnosťou v oblasti demonštrovať silu a odhodlanosť SR brániť svoju vnútornú bezpečnosť voči nežiaducim osobám.

     Cvičiaci vojaci po vybudovaní predsunutej základne a záchytného tábora pre utečencov z fiktívnej susednej krajiny Eridánia zabezpečili nepretržitú ochranu a obranu priestoru a riešili rôzne neočakávané simulované situácie. Už počas presunu kolóny na cvičisko Biela Hora bol zaznamenaný prvý incident, kde malá skupina ozbrojencov zatarasila prechod kolóne a zaútočila streľbou z krytov na kolónu. Po krátkej prestrelke útočiaca skupina upustila od ďalšej streľby a stratila sa v lese. Profesionálni vojaci si precvičovali aj činnosť patroly, a to pri kontrole slovenského občana, ktorý mal pri sebe guľovú zbraň. Okrem tohto incidentu zaznamenala patrola aj násilný prechod malej skupiny ľudí štátnou hranicou. V tomto prípade okamžite reagoval a zasahoval tím rýchlej reakcie. Na to, ako dokáže patrola reagovať na migranta, ktorý je v bezvedomí, bola pripravená ďalšia simulovaná situácia. V ďalších rozohrách prichádzali utečenci na základňu, pričom v prvom prípade išlo o migranta, ktorý bol podchladený a smädný a v druhom prípade išlo o anglicky hovoriacich utečencov, pričom jeden z nich bol v zlom zdravotnom stave a žiadal o lekársku pomoc. Pri vchode do základne situácia preverila reakciu vojakov pri incidente, kedy civilná osoba priniesla v taške výbušninu. Rýchlosť reakcií vojakov na streľbu z automatickej zbrane v blízkosti základne bola preverená v ďalšej rozohre. Dôležitou súčasťou cvičenia bola aj činnosť cvičiacich na kontrolnom prepúšťacom mieste. Vojaci museli preukázať okamžitú reakciu pri simulácii, kde osádka vozidla sa správala podozrivo, s prejavmi nervozity a nechcela spolupracovať s kontrolnými orgánmi, pričom pri dôkladnej kontrole bola vo vozidle nájdená po domácky vyrobená nálož. Podobnú situáciu riešilo kontrolné prepúšťacie miesto pri nájdení ručných zbraní, pričom kontrolované osoby nemali príslušné doklady.

    S takýmito a podobnými situáciami sa môžu naši profesionálni vojaci stretnúť v skutočnej situácii pri ochrane štátnych hraníc. Z tohto dôvodu malo odborno-taktické cvičenie veľký význam pri zvyšovaní vycvičenosti a spôsobilostí batérie podpory velenia potrebných pre zvládnutie možných krízových situácií.


Batéria podpory velenia nacvičovala ochranu štátnej hraniceBatéria podpory velenia nacvičovala ochranu štátnej hraniceBatéria podpory velenia nacvičovala ochranu štátnej hraniceBatéria podpory velenia nacvičovala ochranu štátnej hranice

Autor: čat. Mgr. Radoslav ŠIMOŇÁK , Foto: čat. Ing. Marián MARCIN - Dátum: 12.11.2013
Čítanosť: 8025
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share