Preskocit navigáciu

Zvyšovanie úrovne špeciálnej telesnej prípravy príslušníkov 1.mb


Zvyšovanie úrovne špeciálnej telesnej prípravy príslušníkov 1.mb

Zručnosti zo špeciálnej telesnej prípravy boja zblízka si v stredu 29. januára prehĺbili a osvojili príslušníci práporu logistickej podpory topoľčianskej brigády.

 Celodenné zamestnanie, v priestoroch Jaselských kasárni, začalo teoretickou prípravou vojakov.  Získané poznatky vojaci uplatnili v praktickej časti inštrukčno-medotického zamestnania. Zároveň si osvojili  zručnosti boja zblízka týkajúce sa úderových techník, blokov, kopov, pádov a rôznych typov techník obrany. 

Špeciálna telesná príprava vojakov prebieha pravidelne každý týžden. Včerajšiu prípravu otvorili inštruktori poručík Tomáš Kubala a rotmajster Dušan Gvot. Ich úsilím je doterajšie nadobudnuté skúsenosti odovzdať cvičiacim tak, aby vytvorili a upevnili pohybové vzorce do takej miery, že ich použitie bude pre prítomných automatické a prirodzené. Celý systém metodiky v príprave je chápaný ako základný a otvorený. Je preto možné ho podľa potrieb dopĺňať a rozširovať.

Zamestnanie, okrem špeciálnej prípravy, zahŕňa aj všestrannú telesnú prípravu, ktorá je taktiež dôležitá na fyzickú pripravenosť a odolnosť voči telesnému a psychickému zaťaženiu pri sťažených podmienkach vojenskej činnosti.

            Cieľom takejto výučby, v období od januára 2014 až do marca 2015, bude postupne vykonať potrebné kroky pre zvyšovanie úrovne boja zblízka formou inštrukčno–medotických zamestnaní v podmienkach topoľčianskej mechanizovanej brigády.

Podľa slov riadiaceho telesnej výchovy a športu Veliteľstva 1. mechanizovanej brigády Topoľčany a jej podriadených súčastí, rotmajstra Borisa Vazovana, má takýto druh prípravy veľa rovín. „Je mnohostranná a zahŕňa množstvo rozmanitých činností vyplývajúcich z úloh vojenskej služby“. Ďalej uvádza: „Jednou zo základných úloh výučby sebaobrany je odhaliť zákonitosti efektívneho vyučovania, ktoré umožňuje cvičiacim uvedomele a trvalo si osvojiť sústavu poznatkov, zručností, návykov, ako aj zvyšovanie funkčných možností organizmu pomocou metód, foriem a postupov vyúčby.“  


Zvyšovanie úrovne špeciálnej telesnej prípravy príslušníkov 1.mbZvyšovanie úrovne špeciálnej telesnej prípravy príslušníkov 1.mbZvyšovanie úrovne špeciálnej telesnej prípravy príslušníkov 1.mbZvyšovanie úrovne špeciálnej telesnej prípravy príslušníkov 1.mb

Autor: npor. Mgr. Markéta Grácová , Foto: por. Mgr. Ján Sklenár, prlogp 1.mb - Dátum: 30.01.2014
Čítanosť: 4190
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share