Preskocit navigáciu

Bilancia výcvikového roka 2008 v Pozemných silách OS SR


Bilancia výcvikového roka 2008 v Pozemných silách OS SR

V dňoch 12. a 13. februára 2009, sa v Michalovciach, za prítomnosti zástupcu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálporučíka Ing. Petra Gajdoša uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa Pozemných síl generálmajora Ing. Milana Maxima.

Veliteľ vo svojom rozbore zhodnotil plnenie úloh roka 2008 pozemnými silami. Rok 2008 bol pre ozbrojené sily Slovenskej republiky rokom, kedy si pripomenuli 15.výročie vzniku. Pre samotné pozemné sily bol uplynulý rok charakteristický splnením medzinárodného záväzku a to pripraviť a nasadiť profesionálnych vojakov do Síl rýchlej reakcie NATO ( NRF – NATO Response – Forces). Jednalo sa o prvú organickú jednotku novodobej histórie pozemných síl nasaditeľnú a udržateľnú podľa štandardov NATO. Ďalej to bolo plánovanie úloh súvisiacich s prípravou na nasadenie deklarovaných jednotiek do bojových skupín EÚ.

Pre pozemné sily OS SR, bude nasledujúce obdobie charakteristické naplňovaním cieľa, ktorým je dosiahnuť resp. udržať požadovanú úroveň operačnej pripravenosti deklarovaných spôsobilosti OS SR budovanie slovenskej časti Česko – Slovenskej „BATTLE GROUP EÚ“, udržať spôsobilosť zabezpečovať operácie medzinárodného krízového manažmentu so zameraním na misiu ISAF v Afganistane, ale aj optimalizácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ďalšími hlavnými úlohami Veliteľstva Pozemných síl je participácia na tvorbe Modelu 2020 ako aj príprava a vykonanie medzinárodného cvičenia „BLONDE AVALANCHE SVK 09".

V závere prvého dňa, veliteľ pozemných síl poďakoval prítomným za vykonanú prácu a vynaložené úsilie pri plnení úloh v uplynulom výcvikovom roku 2008.


Foto1Foto1Foto1Foto1Foto2Foto2Foto2Foto2Foto3Foto3

Autor: kpt. Mgr. Lenka Bušová , Foto: rtm. Róbert Hložka - Dátum: 13.02.2009
Čítanosť: 12244
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share