Brigádni chemici cvičili určených funkcionárov v problematike vyhodnocovania RCHB situácie


Brigádni chemici cvičili určených funkcionárov v problematike vyhodnocovania RCHB situácie

           Získať znalosti v oblasti riadačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) a nevojenských udalostí podľa platných predpisov a zákonov bolo v dňoch 17. až 21. februára jednou z hlavných úloh základného výcviku, ktorého sa zúčastnili šiesti príslušníci z práporov Martin, Nitra a Levice.

            Základný výcvik v spôsobe vyhodnocovania radiačnej, chemickej a biologickej situácie v priestoroch Jaselských kasární otvoril a viedol starší dôstojník RCHBO Oddelenia riadenia operácií topoľčianskej brigády nadporučík Marek Branický spolu so starším pomocníkom RCHBO rotmajstrom Pavlom Frtúsom.  

            Počas týždenného výcviku účastníci získali znalosti o štruktúre NBC (Nuclear, Biological, Chemical) správ, zručnosť rýchlejšie a presnejšie tieto správy spracovať, ako aj poznatky vo vyhodnocovaní predpovede RCHB situácií a nevojenských udalostí ROTA (Release Other Than Attack) tak, aby plne zabezpečili funkčnosť hlasného a varovného systému v medziach svojej pôsobnosti. Zároveň teoretickú časť využli v praxi, počas zakresľovania RCHB situácií a nevojenských udalostí ROTA do mapových podkladov.

            Podľa slov riadiaceho zamestnania nadporučíka Branického je takýto druh výcviku veľmi dôležitý, nakoľko je potrebné, aby riadiaci pracovníci dokázali správne reagovať na hrozby RCHBO a prijať potrebné opatrenia na zamedzenia strát v prípade ohrozenia vojsk týmito hrozbami.

„Verím, že po absolvovaní základného výcviku cvičiaci odovzdajú informácie, vedomosti a skúseností ďalším funkcionárom, zodpovedným za vyhodnocovanie RCHB situácií a nevojenských udalostí a aplikujú ich v praxi počas vykonávania vlastných výcvikov. Kladne hodnotím iniciatívny prístup počas vykonávania zamestnania, ako aj prejavený záujem o problematiku v samoštúdiu“ dodal nadporučík Branický na záver.

Výcvik bol ukončený preverením účastníkov z prednášanej problematiky formou testov, kde cvičiaci preukázali svoje nadobudnuté poznatky.


Brigádni chemici cvičili určených funkcionárov v problematike vyhodnocovania RCHB situácieBrigádni chemici cvičili určených funkcionárov v problematike vyhodnocovania RCHB situácieBrigádni chemici cvičili určených funkcionárov v problematike vyhodnocovania RCHB situácieBrigádni chemici cvičili určených funkcionárov v problematike vyhodnocovania RCHB situácieBrigádni chemici cvičili určených funkcionárov v problematike vyhodnocovania RCHB situácie

Autor: npor. Mgr. Markéta Grácová , Foto: npor. Mgr. Markéta Grácová, rtm. Pavol Frtús - Dátum: 21.02.2014
Čítanosť: 4982
Verzia pre tlač

Skočiť na menu