Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013


Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013

     Začiatok roka súčasne znamená bilancovanie toho uplynulého. V nadväznosti na vykonané veliteľské zhromaždenia nadriadených stupňov hodnotil v dňoch 25. a 26. februára 2014 splnenie stanovených úloh predchádzajúceho roka 2013 aj veliteľ 2. mechanizovanej brigády (2. mb) plukovník Martin Michalko.
      Na veliteľskom zhromaždení plukovník Michalko privítal zástupcu veliteľa Pozemných síl OS SR plukovníka gšt. Karola Navrátila, príslušníkov veliteľstva a štábu 2. mb a hlavných funkcionárov priamo podriadených práporov a jednotiek (PPPaJ). V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa tento krát prvý deň zhromaždeniu uskutočnil na veliteľstve 2. mb a jeho druhý deň v Michalovciach.
      V prvý deň zhromaždenia veliteľ komplexne zhodnotil úlohy po jednotlivých oblastiach, ktoré brigáda plnila v roku 2013 kde konštatoval, že úlohy postavené pred brigádu boli splnené. Taktiež objasnil ciele a rozhodujúce úlohy vo výcvikovom roku 2014. Teoretická časť veliteľského zhromaždenia pokračovala prednáškou o pripravovaných zmenách v OS SR, v súvislosti s vnútorným organizačným členením (VOČ) 2014. Atraktívnou témou bola najmä prednáška veliteľa 22. mechanizovaného práporu podplukovníka Ľubomíra Rapca na tému: Identifikované poznatky v príprave deklarovaných jednotiek v rámci 22. mechanizovanej práporovej skupiny. O vykonávaní výcviku v drilových aktivitách pojednávalo vystúpenie štábneho nadrotmajstra Ferenca. Ďalej nasledovalo vystúpenie zástupcu veliteľa Pozemných síl OS SR plukovníka gšt. Karola Navrátila, v ktorom prítomným tlmočil pozdrav veliteľa Pozemných síl OS SR a jeho poďakovanie za plnenie úloh brigády v roku 2013. „Chcem vyjadriť úctu všetkým profesionálnym vojakom, ktorí vnímajú prácu ako svoje poslanie. Zároveň Vám k splneniu úloh v roku 2014 prajem veľa síl a v osobnom i pracovnom živote veľa úspechov“, dodal plukovník Navrátil na záver. 
      Tak, ako sa už u 2. mb stalo každoročnou tradíciou, i tento rok sa oceňoval najlepší vojak a poddôstojník za predchádzajúci rok. Ocenenia z rúk veliteľa plukovníka Michalka si tak prevzali desiatnik Pavol Partilla z prieskumnej roty 2. mb a rotný Jozef Alexovič z roty ISTAR 2. mb.
      Náčelník štábu 2. mb Ľubomír Kochanský vyhodnotil služobnú a pracovnú disciplínu a podplukovník Hartmann sa zhostil rozboru vzniknutých škôd a strát u brigády. Prvý deň veliteľského zhromaždenia uzatvárala zaujímavá prednáška o úlohách a spôsobilostiach centra výnimočnosti COE EOD (Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence) pozvaného hosťa nadporučíka Dobranského a krátke video pojednávajúce o správnom debrífingu po splnení úlohy, ktoré prezentoval major Trojan.
      Druhý deň veliteľského zhromaždenia vyplnili praktické ukážky z viacerých odborných oblastí, ktoré boli situované do prostredia posádkového cvičiska Biela Hora. Hlavní funkcionári prešovskej brigády spoločne s funkcionármi jej PPPaJ mali možnosť sledovať ukážky metodických zamestnaní, týkajúce sa taktickej prípravy v rámci miesta velenia práporu podľa schválenej koncepcie miest velenia a miesta velenia roty a čaty v palebnom postavení. Teoreticky bol tiež vysvetlený systém palebnej podpory spolu s miestom riadenia paľby a prakticky vykonaná ukážka s vysvetlením žiadosti o vykonanie palebnej podpory. V rámci zdravotnej prípravy bola prítomným prakticky objasnená starostlivosť o raneného v bojovom prostredí a v oblasti logistickej prípravy vysvetlený princíp fungovania zhromaždiska poškodenej techniky. 
     V popoludňajších hodinách boli na nástupisku 22. mechanizovaného práporu demonštrované ďalšie ukážky. Prítomných azda najviac zaujala ukážka novozavedenej techniky TATRY 815. Zaujalo i detailnejšie objasnenie pravidiel starostlivosti, používania a ošetrovania výstroje profesionálnych vojakov spoločne so systémom a postupom pri odovzdávaní výzbroje a techniky do opravy a jej preberaním po ukončení opravy.
      V závere veliteľského zhromaždenia plukovník Michalko v diskusii odpovedal na otázky prítomných, poďakoval organizátorom za prípravu zhromaždenia a poprial veľa síl a úspechov pri plnení úloh v roku 2014.


Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013Veliteľ hodnotil uplynulý rok 2013

Autor: npor. Ing. Jaroslav Melega , Foto: npor. Ing. Jaroslav Melega - Dátum: 27.02.2014
Čítanosť: 4939
Verzia pre tlač

Skočiť na menu