Priority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splnili


Priority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splnili

Bilancovanie plnenia priorít a hlavných cieľov minulého výcvikového roka a špecifikácie spôsobu plnenia rozhodujúcich úloh v tomto roku bolo zámerom dvojdňového veliteľského zhromaždenia veliteľa 1. mechanizovanej brigády (1.mb), ktoré sa konalo 26. a 27. februára v posádke Topoľčany.

Účastníkov zhromaždenia, ktoré sa konalo za účasti  veliteľa Pozemných síl OS SR brigádneho generála Ondřeja Novosada, privítal úvodným slovom veliteľ 1.mb plukovník generálneho štábu Ján Bujňák.

Podľa slov veliteľa brigády má každé zhromaždenie už tradične za cieľ vyhodnotiť hlavné úlohy za predchádzajúcich dvanásť mesiacov. V úvode Bujňák vyjadril poďakovanie všetkým príslušníkom 1.mb za prístup k plneniu úloh v roku 2013, ktorý z hľadiska realizácie plánovaných i neplánovaných úloh i napriek problémom a podmienkam, v ktorých sme úlohy plnili, bol pre nás príslušníkov brigády rokom úspešným. Zároveň vyjadril presvedčenie, že všetky prednášky zaradené do programu veliteľského zhromaždenia obohatia naše znalosti a vytvoria tak východisko pre naše rozhodovanie pri plnení náročných úloh v novom výcvikovom roku.

Prvá časť zhromaždenia patrila rozboru služobnej a pracovnej disciplíny, bezpečnostnej situácie,  výsledkov vzniku škôd a kontrolnej činnosti za uplynulý rok s cieľom poukázať na pozitívne príklady  dosiahnutia výborných a dobrých výsledkov, ich zdroje a formy práce, ktorými boli dosiahnuté a zároveň záporné príklady, ich príčiny a porovnanie s predchádzajúcim obdobím.

Veliteľ brigády vo svojom vyhodnotení vyzdvihol aj zásadný podiel podriadených jednotiek 1.mb na plnení priorít a hlavných úloh Pozemných síl, ako aj na plnení dôležitých medzinárodných vojenských záväzkov SR voči NATO. Najdôležitejším záväzkom bolo zaradenie a udržanie minimálnej akceptovateľnej úrovne kritických spôsobilostí mprsk na báze 12.mpr Nitra.  Ďalším rovnako dôležitým záväzkom bolo zabezpečenie prípravy jednotlivcov do štruktúr NATO, EÚ a OSN. V zmysle medzinárodných záväzkov sme pokračovali v budovaní nových spôsobilostí a udržaní akceptovateľnej úrovne už dosiahnutých spôsobilostí vyčleňovaných a pripravovaných príspevkov do zásobníka síl. Náročná príprava a výcvik jednotiek sa potvrdila počas výcviku personálu novej spôsobilosti ozbrojených síl SR – poradenského tímu manévrovacieho práporu afganskej armády AT MSF (Advisory Team Mobile Strike Forces) do vojenskej operácie ISAF Afganistan. Zároveň slovenská jednotka okamžitej zálohy pre operáciu EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine ako súčasť Mnohonárodného práporu (MNBn – Multinational Battalion) pôsobila v zahraničnej operácii s dosiahnutím statusu „Mission Ready in Theatre“ (plná operačná spôsobilosť v mieste nasadenia).

S výcvikovým rokom 2013 sa spájali aj náročné cvičenia, cieľom ktorých bolo precvičiť a overiť požadované spôsobilosti mechanizovanej brigády počas komplexného štábneho nácviku WILD LYNX, či precvičiť vykonanie stabilizačnej operácie štábom 13.mpr počas cvičenia SLOVAK ENDEAVOR pripraveného a vykonaného podľa noriem NATO s použitím nástroja JEMM.

So svojím prejavom v rámci programu vystúpil aj veliteľ Pozemných síl brigádny generál Ondřej Novosad, ktorý poďakoval plukovníkovi Bujňákovi za otvorenosť, za slová chvály, ale aj kritické slová pri plnení niektorých úloh. „Toto je prostredie, kde si musíte povedať veci, ako ďalej a lepšie. Zároveň si veľmi vážim vašu prácu a chcem vám všetkým poďakovať za obrovský kus vykonanej práce napriek nedostatku finančných zdrojov. Preto verím, že nás čaká stabilizácia, aj prostredníctvom zmeny niektorých systémových krokov hospodárenia“.

Topoľčianska brigáda, ako jeden z prioritných poskytovateľov síl do operácií a misií, prispela k spoločnému úsiliu celých ozbrojených síl. „Verím, že aj v tomto roku pôjdete touto cestou“ uviedol Novosad.

Na záver svojho vystúpenia poďakoval za vynikajúcu prácu, ktorú sme odviedli, za tú námahu, ktorú sme vynaložili na to, aby sme splnili úlohy doma či v zahraničí. „Veľmi si cením bezproblémovú prípravu jednotiek do Bosny a Hercegoviny, výsledkov práporového cvičenia a celkového úsilia udržať spôsobilosti“ uzavrel veliteľ pozemných síl.

Druhá časť veliteľského zhromaždenia pokračovala nasledujúci deň v priestoroch posádkovej strelnice Lipovník v okrese Topoľčany praktickými ukážkami uvoľňovania a vlečenia techniky s použitím plošiny FLATRACK na prepravu bojového vozidla pechoty (BVP), streleckej prípravy a taktickej prípravy počas skupinového cvičenia veliteľov rôt s veliteľmi a veliacimi poddôstojníkmi čiat, ako aj ukážka hlavného miesta velenia práporu s vyvedením. Účastníkom zhromaždenia bola formou prezentácia predstavená koncepcia modernizácie BVP-2 (IFV SAKAL) a interpretácia novozavedených prostriedkov komunikačného informačného systému.

Veliteľské zhromaždenie bolo ukončené záverečným slovom veliteľa brigády s vyslovením spokojnosti s prípravou, samotným priebehom, ako aj splnením stanovených cieľov veliteľského zhromaždenia. „Spolieham sa na Vašu lojalitu a verím, že tak, ako minulý rok aj tento rok budete prístupovať k plneniu úloh zodpovedne, s odhodlaním,  v plnom nasadení a nezabudnete na svoju hrdosť, že ste profesionálnymi vojakmi a príslušníkmi 1.mb“ uzavrel Bujňák.


Priority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2013 sme splnili

Autor: npor. Mgr. Markéta Grácová , Foto: npor. Mgr. Markéta Grácová, rtm. Pavol Frtús - Dátum: 27.02.2014
Čítanosť: 20674
Verzia pre tlač

Skočiť na menu