Preskocit navigáciu

Historický názov 2.mechanizovanej brigády


 

Dňa 28. apríla 2014 prezident Slovenskej republiky zapožičal vojenskému zväzku 2. mechanizovanej brigáde Prešov historický názov „PREŠOVSKÁ MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA“ s účinnosťou od 30. apríla 2014.
HQ2mb Mesto Prešov je historicky spojené s vojenskými zväzkami a vojenskými útvarmi - v súčasnosti je sídlom vojenského zväzku  2. mechanizovanej brigády.
Po druhej svetovej vojne pôsobil v meste peší pluk patriaci k 10. pešej divízii v Košiciach. Táto divízia bola niekoľko krát  reorganizovaná a jej veliteľstvo bolo v roku 1960 premiestnené práve do Prešova. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 bola divízia reorganizovaná na 2. armádny zbor. Miestom dislokácie opäť zostalo mesto Prešov.
Príslušníci vojenského zväzku 2. mechanizovanej brigády Prešov sú hrdí a sebavedomí nositelia historických tradícií mesta a všestranne rozvíjajú tradície ozbrojených síl Slovenskej republiky. Príkladne plnia úlohy ozbrojených síl Slovenskej republiky najmä pri zaručovaní obrany našej vlasti, bezpečnosti štátu, ale aj pri humanitárnej pomoci, odstraňovaní následkov živelných pohrôm, havárií a katastrof.
Zapožičanie historického názvu vojenskému zväzku 2. mechanizovanej brigáde Prešov zaväzuje všetkých jej príslušníkov prejavovať hrdosť na svoj zväzok a mesto Prešov, naďalej pokračovať v úspešnej vzájomnej spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy mesta a rozvíjať tradície ozbrojených síl Slovenskej republiky.

 

Skočiť na menu


Share