Preskocit navigáciu

Samohybné kanónové húfnice Zuzany v akcii


Samohybné kanónové húfnice Zuzany  v akcii

  Príslušníci samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach, spolu s raketometnou čatou raketometného oddielu Rožňava v dňoch od 13. do 18. júna 2014 absolvovali bojové školské streľby vo výcvikovom priestore vojenského obvodu Lešť, v rámci udržiavacieho výcviku pre 22. mechanizovanú práporovú skupinu metódou skupinového cvičenia. Hlavnú časť cvičiacich tvorila 1. palebná batéria doplnená o príslušníkov  2. palebnej batérie, spolu s prieskumnými družstvami prieskumnej batérie, pod velením kapitána Jozefa Lapina. Na cvičení sa zúčastňoval aj štáb cvičenia, zabezpečovacie jednotky a vojenskí zdravotníci. Bojové školské streľby riadil zástupca veliteľa shdo major Stanislav Šraga. Náčelníkom štábu cvičenia bol nadporučík Juraj Kostráb, veliteľom kontrolnej skupiny kapitán Tomáš Smutko a palebným rozhodcom bol nadporučík Milan Tomov. Zodpovedným za spojenie bol nadporučík Juraj Onder. Cieľom bojových strelieb bolo získať a udržať praktické návyky pri plnení palebných úloh, zdokonaliť vybraných dôstojníkov a poddôstojníkov delostreleckých odbornosti v oblasti streľby a riadenia paľby delostreleckých jednotiek, zdokonaliť veliteľov pri plnení úloh prípravy streľby s cieľom získania čo najpresnejších údajov o geofyzikálnych, meteorologických, balistických a technických podmienkach na vedenie paľby, prehĺbiť vedomosti o pravidlách streľby a riadení paľby pozemného delostrelectva, získať praktické návyky a skúsenosti pri pozorovaní dopadov striel a ich oprave počas zastrieľania cieľa diaľkomerom a rámovaním. Precvičovala sa súčinnosť plebnej jednotky s pridelenou jednotkou delostreleckého prieskumu. Ďalšou úlohou bolo precvičiť, zladiť a zdokonaliť činnosť palebnej batérie v priestore bojového rozmiestnenia pred, počas a po plnení palebných úloh. Po presune z posádky Michalovce do vývikového priestoru Lešť, po vykonaní prípravných prác a rekognoskácii priestorov, sa delostrelci venovali príprave riadenia paľby v obrane mimo dotyk s nepriateľom a následne riadeniu a vykonávaniu paľby batérie počas delostreleckého ničenia nepriateľa v hlavnom priestore boja. Plnili sa aj individuálne palebné úlohy, ktoré boli vyhodnotené podľa vopred stanovených merateľných kritérií. Po ukončení školských bojových strelieb nasledovalo ošetrenie techniky a príprava diel a materiálu na presun do posádky Michalovce.


Samohybné kanónové húfnice Zuzany v akciiSamohybné kanónové húfnice Zuzany v akciiSamohybné kanónové húfnice Zuzany v akciiSamohybné kanónové húfnice Zuzany v akcii

Autor: npor. Mgr. Martin ZAJAK , Foto: shdo - Dátum: 13.06.2014
Čítanosť: 6392
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share