Preskocit navigáciu

Spoločný výcvik štyroch krajín do mierovej operácie UNFICYP


Spoločný výcvik štyroch krajín do mierovej operácie UNFICYP
Výcviková jednotka vojenských misií (VJVM) už tradične, od roku 2007 zabezpečuje medzinárodný výcvik do mierovej operácie UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus).
Už ôsmykrát v poradí sa v priestoroch VJVM stretli určení príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Maďarska, Srbska a Ukrajiny, aby počas piatich výcvikových dní položili základy budúcej spolupráce v rámci ich plánovaného nasadenia v operácii UNFICYP. Novinkou vo výcviku bola účasť troch príslušníkov Policajného zboru SR, ktorí sa pripravujú na pôsobenie v operácii na Cypre, v rámci UNPOL (United Nations Police). Hlavným cieľom výcviku bolo prostredníctvom jednotlivých nácvikov a cvičení umožniť stmelenie kľúčového personálu pred nasadením, a tým vytvoriť prvotné podmienky pre úspešné plnenie úloh v operácii UNFICYP. Medzinárodný výcvik priamo nadväzuje na národnú prípravu, ktorú cvičiaci absolvovali v materských krajinách a zároveň umožní v praktickej forme precvičiť štandardy OSN bez rozdielu budúcej zastávanej funkcie. Klasické teoretické prednášky boli limitované a hlavné ťažisko bolo zamerané na niekoľko krátkych nácvikov a dvoch celodenných cvičení, kde cvičiaci pracovali v medzinárodných skupinách. Veľkým prínosom výcviku boli i odborné prednášky podplukovníka Jozefa Zekuciu (OS SR) a podplukovníka Rastislava Caju (PZ SR), ktorí pôsobili v štruktúrach operácie UNFICYP. S cvičiacimi sa podelili o svoje bohaté skúsenosti z pôsobenia na veliteľstve UNFICYP, a u druhého menovaného z prostredia UNPOL.
Komunikačné a pozorovacie schopnosti si cvičiaci preverili počas nácviku dňa 29.7.2014, ktorý bol zároveň prípravou pre nasledujúce cvičenia. Počítačovo podporované cvičenie (CAX - Computer Assisted Exercise) „Blue Land July 2014“ vykonané v Centre výcviku Lešť umožnilo reálne precvičiť špecifické operačné postupy v operácii UNFICYP, zamerané na monitorovanie aktivít opozičných síl a rádiovú komunikáciu v anglickom jazyku. Cvičiaci si zároveň ujasnili odosielanie stanovených hlásení a zodpovednosť jednotlivých zložiek na rôznych stupňoch velenia. Nasledujúci deň boli v priestore posádkového cvičiska Sučany precvičené základné zručnosti potrebné pre pôsobenie v mierových operáciách OSN - reakcia na incident v zmysle SOP UNFICYP, mínová bezpečnosť, komunikácia s civilným obyvateľstvom, vyjednávanie, prvá pomoc a pod. Záverečný deň výcviku sa niesol v znamení testovania schopností prípravy špecifických brífingov v anglickom jazyku, ktoré spracovávali cvičiaci v identických skupinách ako pôsobili v predchádzajúci deň výcviku.
V závere výcviku, po udelení certifikátov o absolvovaní výcviku vyjadrili veliaci dôstojníci jednotlivých krajín svoje poďakovanie riadiacemu výcviku kapitánovi Stanislavovi Sikelovi a celej VJVM za pripravený výcvik a organizačné zabezpečenie všetkých súvisiacich aktivít.

foto 1foto 1foto 1foto 1foto 2foto 2foto 2foto 2foto 3foto 3foto 3foto 3

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 05.08.2014
Čítanosť: 5144
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share