Preskocit navigáciu

Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014


Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014

Najväčšie tohtoročné vojenské cvičenie na území Slovenskej republiky Ground Pepper 2014 doposiaľ názorne demonštrovalo prospešnosť medzinárodnej spolupráce pri plnení jednotlivých úloh príslušníkmi 22. medzinárodného mnohonárodného účelového zoskupenia (22MNTF).
Hlavnú zásluhu na príprave a vykonaní celej operácie má riadiaci štáb, ktorého jadro tvoria príslušníci 2. mechanizovanej brigády (2.mb) posilnení o príslušníkov z veliteľstva Pozemných síl OS SR, Vzdušných síl OS SR, Topografického ústavu, špeciálnych síl a príslušníkov zahraničných armád.
Na čele jednej zo zložiek riadiaceho štábu je veliteľ riadiaceho centra cvičenia, ktorý je zodpovedný za monitorovanie priebehu operácie. Jeho úlohou je sledovanie scenára operácie s cieľom preveriť, schváliť a riadiť plánovanú resp. improvizovanú rozohru a aktivity smerom k účastníkom operácie.
Cieľom operácie Ground Pepper 2014 je aj schopnosť vykonávať spoločné operácie taktického rozsahu s cieľom demonštrovať schopnosti štábu a veliteľov, taktických jednotiek OS krajín V4 a USA viesť spoločné operácie. Rozhodujúcim orgánom hlavného miesta velenia pre riadenie a koordináciu týchto nasadených síl a prostriedkov pri plnení tejto operácie je taktické operačné centrum (TOC). „Mojou úlohou je riadiť túto operáciu prostredníctvom dvoch zmien nepretržite 24hodín denne,“ povedal major Kmec. Centrum zároveň nepretržite koordinuje postup vlastných jednotiek, medzi ktoré sú začlenení príslušníci 22MNTF pri ničení nepriateľa a s cieľom zabezpečiť maximálnu ochránu živej sily, techniky a zamedziť stratám na životoch a majetku civilného obyvateľstva vo vlastnom priestore zodpovednosti. „Získanie nových poznatkov z činnosti ostatných aliančných jednotiek považujem z môjho pohľadu ako najdôležitejší prínos z tohto cvičenia,“ doplnil náčelník TOC, ktorý potvrdil zúročenie získaných skúseností z pôsobenia vo funkcii náčelníka oddelenia riadenia operácií u 2.mb.
Okrem predchádzajúcich úloh riadiaci štáb komplexne koordinuje aj činnosti v oblastiach logistiky, spojenia, zdravotníckej podpory a vyhodnocovania cvičenia. Previerka jednotlivých stupňov velenia pri riešení incidentov systémom podávania a prijímania hlásení bola zavŕšená rozohratím malého cvičenia (MINIEX).


Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014Zamerané na riadiaci štáb operácie GROUND PEPPER 2014

Autor: MEDIA GP/EXCON , Foto: slob. Vladimír Sciranka - Dátum: 17.10.2014
Čítanosť: 4199
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share