Preskocit navigáciu

Príprava personálu do operácie EUFOR-ALTHEA


Príprava personálu do operácie EUFOR-ALTHEA
Európska únia prevzala zodpovednosť za mnohonárodnú operáciu EUFOR-ALTHEA na území Bosny a Hercegoviny už v decembri 2004, Ozbrojené sily Slovenskej republiky (ďalej len OS SR) sa na nej podieľali od samého začiatku. V súčasnosti zodpovedajú za tri styčné a pozorovacie tímy v Sarajeve, Foči a Višegrade a sú vedúcou krajinou v rámci koordinačného centra pre takéto tímy z viacerých krajín. Takto sa aktívne podieľajú na plnení cieľa operácie EUFOR-ALTHEA a usilujú o zachovávanie bezpečia a mieru v krajine, a zároveň napomáhajú k väčšiemu pokroku na ceste k európskej integrácii.
Pre slovenský personál rotujúci v decembri 2014 a následne v marci 2015 sa príprava na pôde Práporu výcviku v Martine vo Výcvikovej jednotke vojenských misií začala už v polovici septembra. Prirodzene, v úvodný týždeň sa dôraz kládol na zopakovanie základných bojových zručností a prehĺbenie poznatkov z oblasti „Personnel Recovery“. A keďže jednou z podstatných zručností v tejto operácii je vedenie motorového vozidla, zdokonaľovacia príprava vodičov tu tiež mala svoje miesto.
Ďalšie týždne sa kľúčový personál zameral na získanie podrobných poznatkov o historickom vývoji konfliktu a špecifikách pôsobenia v tejto operácii. Charakteristická je tu kultúra každého etnika, s dôrazom na jazykové či náboženské rozdielnosti. Akékoľvek stretnutia v interkultúrnom prostredí si vyžadujú zvláštnu prípravu. Zahŕňa to citlivosť pre spomínané kultúrne povedomie, prácu s tlmočníkom, schopnosť vyjednávať, zbierať informácie a spracovať ich adekvátnym spôsobom tak, aby zodpovedal poslaniu a cieľom operácie a úrovni práce v medzinárodných zoskupeniach. Poznanie postupov pri podávaní prvej pomoci a pri mínovej bezpečnosti je taktiež bezpodmienečnou súčasťou prípravy na nasadenie v operácii EUFOR-ALTHEA.
Zvládanie všetkých úloh pri tomto type operácie vyžaduje aj určité osobnostné predpoklady, ako napríklad dobré komunikačné zručnosti, vysokú mieru analytického myslenie, flexibilitu a akúsi sociálnu vnímavosť. Aj toto všetko bolo možné preveriť počas odborného výcviku, ktorý sa snažil realisticky kopírovať situáciu v priestore nasadenia.
Záverečné cvičenie „CURIOUS COLLECTOR“ bolo vykonané v anglickom jazyku a jeho cieľom bolo preveriť spôsobilosti cvičiacich nadobudnuté počas predchádzajúcich fáz prípravy, spôsobilosti veliteľov pri plánovaní činnosti jednotlivých tímov, vydávanie nariadení a rozkazov a zabezpečenie činnosti pri evakuácii. Koordinačné centrum LOT (LOT Coordination Centre - LCC) riadilo a vyhodnocovalo činnosť LOT tímov. Usmerňovali obsahovú a významovú časť denných hlásení jednotlivých tímov, v ktorých tímy zhrnuli výsledky svojej celodennej práce.
Každý styčný a pozorovací tím (Liaison Observer Team - LOT) dostal svoje vlastné priestory, ktoré simulovali domy, aké obývajú v mestách v Bosne a Hercegovine. Z „domov“ vyrážali na rôzne plánované stretnutia priamo do mesta Martin alebo okolitých obcí, a taktiež náhodne získavali informácie na vopred určené témy od miestnych obyvateľov. Na plánovaných stretnutiach sa zdokonaľovali vo vedení formálnych a neformálnych pracovných stretnutí s predstaviteľmi miestnych samospráv, medzinárodných či mimovládnych organizácií. Dôležité bolo získať požadované informácie. Pri stretnutiach v uliciach miest či obcí (tzv. Ad-hoc rozhovoroch) mali predovšetkým nadobudnúť sebavedomie pri nadväzovaní kontaktu s neznámymi ľuďmi.
Cvičil aj národný podporný prvok (National Support Element - NSE), ktorý sa zameral predovšetkým na všestranné zabezpečenie podpory ostatným zložkám slovenského kontingentu. Na záver sa uskutočnilo „After Action Review“ (AAR), pretože k zlepšeniu a rastu je nutná neustála spätná väzba a uvedomovanie si svojej činnosti.
Príslušníci, ktorí nás budú zastupovať na pozíciách vo veliteľstvách NATO a EUFOR, si splnili svoje úlohy záverečného sústredeného výcviku v rámci veliteľsko-štábneho cvičenia s názvom „FINAL TEST“, taktiež vedeného v anglickom jazyku. Riešili situácie špecifické pre ich odbornosti a pozície, ako napr. spracovanie podkladov pre návštevy vysokých predstaviteľov operácie EUFOR-ALTHEA, či spracovanie dokumentácií v prípade krízových situácií.
Obe cvičenia si vyžadovali vysokú mieru koordinácie a dôslednú prípravu ľudí, ktorí sa na ich tvorbe podieľali, a zároveň k ich kvalite prispel svojou profesionalitou cvičiaci personál.
Počas celého výcviku boli priebežne využívané skúsenosti z operácie, odovzdávali ich vojaci, ktorí sa danej operácie zúčastnili alebo dokonca sú aktuálne nasadení s cieľom maximalizovať komplexnosť a mnohostrannosť prípravy.
Prítomnosť operácie EUFOR-ALTHEA stále predstavuje dôležitý stabilizačný prvok v danom regióne a osobitná kontrola výcviku z úrovne SCKM GŠ OS SR potvrdila, že slovenskí príslušníci môžu byť jej plnohodnotnou súčasťou.

fotofotofoto

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 22.10.2014
Čítanosť: 4827
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share