Preskocit navigáciu

Finančno-ekonomická služba


Finančno-ekonomická služba veliteľstva 2.mb je určená na plnenie úloh, vyplývajúcich z riadenia finančno-ekonomických procesov v OS SR.

 

Finančno-ekonomická služba plní tieto hlavné úlohy: 

 • riadi finančno-ekonomickú činnosť v priamo podriadených práporoch,
 • spracováva podklady do rozpočtových opatrení a vnútorných rozpočtových opatrení rozpočtovému disponentovi 3.stupňa,
 • pripravuje analýzy čerpania rozpočtových prostriedkov za jednotlivé obdobia, navrhuje a prijíma potrebné opatrenia vo svojej pôsobnosti,
 • vyhodnocuje čerpanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
 • podieľa sa na plánovaní výdavkov v oblasti obranného plánovania,
 • realizuje platovú politiku vo veliteľstve 2.mb a usmerňuje ju v priamo podriadených práporoch,
 • odborne usmerňuje finančné zabezpečenie vojakov a zamestnancov veliteľstva 2.mb,
 • zabezpečuje realizáciu výplaty služobného platu PrV a výplaty zamestnancov a ostatných nárokových zložiek v súlade s platnou legislatívou,
 • spracováva a aktualizuje dokumentáciu pre finančné zabezpečenie počas vojnového stavu a vojny, vydáva pokyny a usmernenia priamo podriadeným práporom vo svojej pôsobnosti,
 • podieľa sa na riešení škôd,
 • organizuje odbornú a vojensko-odbornú prípravu príslušníkov finančno – ekonomickej služby 2.mb,
 • vedie predpísanú účtovnú evidenciu, vedie pokladňu, vypláca peňažné náležitosti vojakov a zamestnancov, kompletizuje dochádzku za veliteľstvo 2. mb a priamo podriadené jednotky,
 • vykonáva kontrolu finančnej a ekonomickej činnosti v priamo podriadených práporoch.

Skočiť na menu


Share