Veliteľstvo pozemných síl v novej organizačnej štruktúre


Veliteľstvo pozemných síl v novej organizačnej štruktúre

Pri príležitosti vytvorenia pozemných síl v novej organizačnej štruktúre sa 30. októbra 2014 na nástupisku Kasárni SNP v Trenčíne konal slávnostný nástup príslušníkov pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Na slávnostnom nástupe sa zúčastnil náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Milan Maxim, hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš, generálny riaditeľ sekcie kontroly MO SR František Blanárik, veliteľ síl výcviku a podpory OS SR plukovník gšt. Martin Stoklasa, bývalý náčelník Generálneho štábu OS SR generálmajor v. v. Marián Mikluš ako i členovia Klubu generálov Slovenskej republiky a ďalší vzácni hostia rezortu obrany.
V úvode slávnostného nástupu vystúpil so svojím príhovorom náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Milan Maxim:
„V tomto roku ste začali niesť zodpovednosť za individuálny výcvik jednotlivcov, od ich vstupu do ozbrojených síl, ako aj celého zboru poddôstojníkov. Na Vaše bedrá je položená aj úloha bojového zabezpečenia jednotiek počas ich nasadenia. Verím, že aj tejto úlohy sa zhostíte so cťou v súlade s tradíciami pozemných síl“, zdôraznil vo svojom príhovore generálporučík Maxim.
Ďalej nasledovalo vyhlásenie 54. doplnku k Nariadeniu náčelníka Generálneho štábu OS SR na vykonanie organizačných zmien v OS SR. Po jeho prečítaní sa príslušníkom pozemných síl prihovoril brigádny generál Ondřej Novosad.
„Dnešný nástup sa uskutočňuje z dôvodu významných zmien v zostave pozemných síl OS SR. Pozemné sily v termínoch k 1.7 prešli a k 1.11. tohto roku prejdú reorganizačnými zmenami, ktoré ich posilnia, vytvoria predpoklady na zvýšenie úrovne napĺňania nášho poslania a vytvoria nové a chýbajúce spôsobilosti ozbrojených síl SR, ktoré sú dôležité pre obranyschopnosť štátu a úspešné naplnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva SR v medzinárodných organizáciách“, povedal brigádny generál Novosad.
V závere svojho vystúpenia poprial novým príslušníkom Pozemných síl OS SR v ich nových funkciách veľa pracovných a osobných úspechov pri napĺňaní spoločného poslania. Ostatným príslušníkom poďakoval za profesionálne odvádzanú prácu nielen v prospech pozemných síl, ale aj celých Ozbrojených síl SR.
Slávnostný nástup ukončil slávnostný pochod príslušníkov pozemných síl, pod velením zástupcu veliteľa pozemných síl pre podporu brigádneho generála Juraja Krištofoviča.
Veliteľstvo pozemných síl bolo zriadené 1. januára roku 2000 na základe zákona č. 269/1999 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky. Za sídlo novozriadeného operačného stupňa velenia bolo určené krajské mesto Trenčín. Veliteľstvo pozemných síl prešlo od svojho vzniku v roku 2000 mnohými reorganizačnými zmenami. V súčasnej dobre sú veliteľstvu pozemných síl priamo podriadené tri brigády a šesť samostatných útvarov, ktoré sú rozmiestnené po celom území Slovenskej republiky.


Veliteľstvo pozemných síl v novej organizačnej štruktúreVeliteľstvo pozemných síl v novej organizačnej štruktúreVeliteľstvo pozemných síl v novej organizačnej štruktúreVeliteľstvo pozemných síl v novej organizačnej štruktúreVeliteľstvo pozemných síl v novej organizačnej štruktúre2Veliteľstvo pozemných síl v novej organizačnej štruktúre2Veliteľstvo pozemných síl v novej organizačnej štruktúre2

Autor: Sekretariát veliteľa , Foto: Sekretariát veliteľa - Dátum: 30.10.2014
Čítanosť: 7283
Verzia pre tlač

Skočiť na menu