Preskocit navigáciu

Reorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúru


Reorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúru

Rok 2014 bol pre topoľčiansku 1. mechanizovanú brigádu nie iba rokom, v ktorom sa pokračovalo v transformácii na plnohodnotnú súčasť ozbrojených síl SR zabezpečujúcu výcvik a pripravenosť personálu a jednotiek do operácii medzinárodného krízového manažmentu, ale aj rokom reorganizácie.

Zmeny sú súčasťou nielen každodenného života človeka, ale aj toho nášho vojenského. Osemročnú činnosť 1. mechanizovanej brigády a jej tohtoročnú novembrovú významnú zmenu  prišlo dnes, 3. novembra, osláviť takmer šesťdesiat profesionálov a civilných zamestnancov do priestorov posádkového klubu Jaselských kasárni.

Účelom tohto nezvyčajného nástupu bolo odprezentovať novú organizačnú štruktúru brigády, ktorú predstavil veliteľ brigády plukovník gšt. Ján Bujňák. Počas svojho vystúpenia sa zároveň poďakoval všetkým tým, ktorí k zrealizovaniu nevyhnutných organizačných a dislokačných zmien, nevyhnutných k napĺňaniu Rozvojového plánu rezortu obrany SR, vytvorili podmienky k rovnomernému rozvoju všetkých oblastí činnosti brigády.

„Som hrdý na takýchto ľudí - takýto štáb, ktorí sa aj napriek tak náročnému obdobiu, dokázali postaviť čelom k požadovaným úlohám a zároveň ich dotiahnuť do úspešného konca,“ dodal plukovník Bujňák. 

Nová štruktúra so sebou priniesla aj príchod nových profesionálnych vojakov, ktorí okrem slávnostného privítania na pôde Jaselských kasárni boli, na základe personálnych rozkazov riaditeľa personálneho úradu, povýšení do vyšších hodností. A ako už býva zvykom na brigáde, na znak tejto slávy prichádzajúcich vojakov veliteľ brigády pasoval mečom a na pamiatku im venoval pasovací dekrét.

Topoľčianske „Jaselské kasárne“ vznikli dňa 15. januára 1938, kedy tu bol dislokovaný Delostrelecký pluk č. 15. V roku 1968 sa do Topoľčian presťahovala 13. tanková divízia, ktorá bola dislokovaná v posádke Mladá. Na základe zmien uskutočnených v roku 1960 prešla 13. tanková divízia do podriadenosti 1. armády, v roku 1965 do podriadenosti Západného vojenského okruhu a dňa 1. januára 1993 sa stala súčasťou Armády SR. Dňa 1. novembra 1994 bola 13. tanková divízia reorganizovaná na 1. armádny zbor. V mesiaci apríl 2000 bol 1. armádny zbor reorganizovaný na Domobranu Armády SR. Po zrušení Domobrany ASR vznikla dňa 1. októbra 2002 Ľahká brigáda Topoľčany a v tom istom mesiaci v roku 2006 bola Ľahká brigáda premenovaná na 1. mechanizovanú brigádu. Dňom 1. novembra 2014 bolo Veliteľstvo 1. mb reorganizované na novú optimalizovanú štruktúru.


Reorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúruReorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúruReorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúruReorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúruReorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúruReorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúruReorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúruReorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúruReorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúruReorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúruReorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúruReorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúruReorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúruReorganizácia Veliteľstva 1. mb na novú optimalizovanú štruktúru

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: autor - Dátum: 03.11.2014
Čítanosť: 4410
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share