Preskocit navigáciu

Výcvik medzinárodného policajného personálu v Martine


Výcvik medzinárodného policajného personálu v Martine

Prápor výcviku už po druhýkrát hostil na pôde Výcvikovej jednotky vojenských misií (ďalej len VJVM) medzinárodný personál viacerých krajín Európy v rámci Medzinárodného kurzu pre policajných dôstojníkov (International Police Officer΄s Course - IPOC). Tentokrát to boli vojenskí policajti zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Srbska, Chorvátska, Slovinska a Moldavska.
Daný výcvik bol súčasťou základného medzinárodného výcviku, vedeného podplukovníkom Rastislavom Cajom a majorom Tomášom Kloptom z Oddelenia mierových misií prezídia PZ SR. Zámerom výcviku je dať cvičiacim komplexný balík teoretických vedomostí a praktických zručností ako východzí bod pre zaradenie do výberových konaní na jednotlivé misie v zodpovednosti OSN, EÚ a OBSE.
V rámci dvojdňového výcviku vo VJVM v Martine si účastníci kurzu skompletizovali svoju zbierku praktických zručností. Najskôr sa venovali zdokonaleniu orientácie a pohybu v teréne za pomoci zariadenia GPS, a keďže priestory, kde sú títo dôstojníci nasadzovaní prinášajú riziko výskytu mín, namieste bola aj mínová bezpečnosť. Nasledujúci deň bol určený pre praktické zamestnanie, kde sa príslušníci oddelenia špeciálnej prípravy VJVM podieľali na výstavbe kontrolného bodu v priestore posádkového cvičiska Sučany. Počas uvedeného zamestnania plnili určení príslušníci VJVM aj úlohy imitačnej skupiny. Úspešné splnenie úloh si od cvičiacich vyžadovalo dôslednú prípravu a flexibilitu pre promptné využitie novozískaných poznatkov z predchádzajúcich zamestnaní.
Organizácia, príprava a zabezpečenie uvedených zamestnaní si vyžadovali vysokú mieru spolupráce a koordinácie medzi VJVM a oddelením mierových misií prezídia PZ SR. Tento výcvik bol ďalším úspešným krokom v rámci medzirezortnej spolupráce medzi VJVM/Prápor výcviku a PZ SR.


12222333

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 30.10.2014
Čítanosť: 3498
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share